Статии


Надежда Бобчева - заместник кмет на Столична община

Автор: Н. Бобчева | Дата: 15.05.2024 | Категория: Мнения

"Околната среда е отражение нашето отношение към живота"

Точно преди 6 месеца поех отговорността да бъда заместник-кмет по направление “Зелена система, екология и земеползване”. Не беше лесно начало, като се има предвид, че заварихме изтичащи или липсващи договори, неработещи процеси, липса на контрол. Все пак малко по малко започнахме да си подреждаме къщичката, да се сработваме с екипа и да ставаме по-ефективни.Това, което беше много важно в началото, е да увеличим контрола на изпълнението на дейностите. Това веднага пролича с увеличаването на измитите площи на 17292,502 дка за първите шест месеца, което е с 60% повече в сравнение със същия период през миналата година.За качеството на изпълнение на…

Виж повече
Икономически инвестиционен профил на София 2024

Автор: Институт за пазарна икономика | Дата: 26.03.2024 | Категория: Анализи

Нови рекорди след пандемичните години

Икономиката на София е оставила последиците от ковид пандемията далеч в миналото и продължава да доминира регионалната карта, водена от бързия ръст на дигиталния сектор.  Пазарът на труда вече е задминал предишните си рекорди от 2019 г., а заплатите растат с по-бързи темпове от останалата част на страната. Демографските тенденции също постепенно се нормализират, благодарение на активизирането на положителните миграционни процеси и спада на смъртността. Това са сред най-основните щрихи в обновения Икономически и инвестиционен профил на София, изготвян от ИПИ за Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

Виж повече
Председателят на експертния съвет на АБГР Генчо Керезов пред "Телеграф": Ще дойде момент за вицепремиер по изкуствен интелект

Автор: Сияна Севова, Телеграф | Дата: 28.02.2024 | Категория: Мнения

Изградихме първата технология с лицево разпознаване, още не я пускат

- Г-н Керезов, в меморандума на ПП-ДБ има специално място за електронното управление на държавата, което касае и общините. Как ще коментирате идеите в документа, вие отговаряхте за дигитализацията на Столичната община?- Министерството на електронното управление отговаря за цялостната дигитална трансформация на страната. Наскоро министър Александър Йоловски каза, че има да харчи 1,3 млрд. лева в следващия програмен период. От друга страна, видяхме, че бюджетът на ведомството е под 60 млн. лева. Министърът вероятно има предвид, че е принципал на държавната компания „Информационно обслужване“. Тя изготвя техническите задания за около 100 млн. годишно на ИТ инфраструктура на държавата, за която…

Виж повече
Ивелин Кичуков, председател на УС на Българска асоциация за туризъм: Инфраструктурното развитие е от съществено значение за туризма

Автор: Р. Николова / В-к Строител | Дата: 12.01.2024 | Категория: Мнения

Може да си сътрудничим с КСБ за решаване на проблема с липсата на кадри, както и по други актуални въпроси

Г-н Кичуков, каква е моментната снимка на българския туризъм към днешна дата?За съжаление моето лично мнение е, че през последните години наблюдаваме негативен тренд и загуба на пазарни позиции. Туризмът играе ключова роля във всички сфери на икономиката и в повечето страни се отделя сериозно внимание на този сектор, тъй като може да допринесе значително за БВП.В нашия случай обаче туризмът внася само около 8% от БВП, като потенциалът му може да бъде значително по-голям – до 20%. За постигане на този потенциал е необходима национална стратегия и активно участие на правителството в този процес. Последната стратегия е съставена преди…

Виж повече
ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ: ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Е ОДОБРЕНА

Автор: Със съкращения от: Уебсайт на Европейската комисия | Дата: 16.11.2023 | Категория: Мнения

Европейската комисия одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България.

Европейската комисия одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България. В основата й стои нов интегриран териториален подход, който предоставя на регионалните и местните власти възможността да планират и приоритизират инвестициите в съответствие със своите нужди и планове за развитие, както и да сключват партньорства на местно равнище с различни заинтересовани страни за реализирането на тези инвестиции.Средствата по програмата ще бъдат на разположение чрез приоритет 1 „Интегрирано градско развитие” за десетте най-големи градски общини в България и приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ за останалите градски общини и функционалните райони около тях. Основната цел е да се…

Виж повече
Изследване и мониторинг на ефективното прилагане на НМИМИС

Автор: БАК | Дата: 16.11.2023 | Категория: Анализи

експертиза в областта на киберсигурността между общинските администрации и неправителствения сектор

Българска асоциация по Киберсигурност в партньорство с Асоциация на българските градове и региони изпълнява проект, насочен към общини от малък, среден и голям тип като косвено адресира и:– Научни звена, академични институции и изследователи;– Органи на държавното управление;Повишаване на взаимодействието с предоставяне на специфична експертиза в областта на киберсигурността между общинските администрации и неправителствения сектор в сферата на киберсигурността и повишаване на мрежовата и информационната сигурност в общинските администрации, чрез по-ефективно прилагане на изискванията на НМИМИС, са предвидени три дейности:1. Изследване и мониторинг на степента на имплементиране на НМИМИС от малки, средни и големи общини.2. Разработване на методика за оценка на риска и одит на общинско ниво, приложими спрямо НМИМИС.3. Информационни събития с…

Виж повече
Дигитализация в общините и регионите на България

Автор: Ергин Емин, Керанка Недева, Мартин Банов | Дата: 09.11.2023 | Категория: Анализи

Доклад

Резюме:Целта на доклада е да се очертаят основите, проблемите и перспективите за дигитализация в общините и регионите в България. За анализа се използват български и европейски стратегически и законодателни документи в областта на цифровизация, включително и тази на земеделието и селските райони в България.  Създаването на „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия“ и разработване на Стратегия за цифровизация е инструмент, който да подпомогне бизнеса и да създаде добрата среда за по–висока производителност, водеща до по-бързо социално икономическо развитие и по-висок стандарт. Визията, очертана в Концепцията е до 2030 г. България да се разпознава като регионален център на цифровата икономика…

Виж повече
Кметът Трайко Младенов: Костинброд е сред най-динамично развиващите се общини

Автор: Г. Сотиров / В-к Строител | Дата: 29.09.2023 | Категория: Мнения

Подобряването на учебната среда се дължи на професионализма на българските строители

Г-н Младенов, септември бепе знаменателен за жителите на общината. Навлязохте с 50-годишнината от обявяването на Костинброд за град. Наред с честванията бяха открити знакови строителни обекти.Ще започна с откриването на централната градска сцена, която за мен е изключително архитектурно-строително бижу. Съоръжението е разположено на площад „Иван Вазов”. То съчетава съвременен дизайн, изящество и пространство. Проектът за изграждане на сцената се реализира благодарение на Местна инициативна група "Костинброд - Своге” и беше дофинансиран от бюджета на община Костинброд. Отбелязахме знаменателното събитие заедно с популярни български изпълнители – Любо Киров, Дани Милев, Николина Чакърдъкова.Прерязахме лентите и на няколко спортни съоръжения, между които…

Виж повече
АБГР с порект по програма "Добро управление"

Автор: Екип АБГР | Дата: 23.07.2023 | Категория: Анализи

"Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила"

Във връзка с проекта "Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила", изпълняван от Асоциацията на българските градове и региони, в партньорство с Българско училище за политика "Димитър Паница" и община Рила, бяха представени приложените изследвания.Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Финансира се от Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Виж повече
Списание ГРАДЪТ 2023 година

Автор: Градът Медия Груп | Дата: 01.01.2023 | Категория: СПИСАНИЯ

Добри модели от България и света

Брой 1               Брой 2Брой 3              Брой 4 Брой 5              Брой 6 Можете да се абонирате за списание ГРАДЪТ тук

Виж повече