Статии


Икономически инвестиционен профил на София 2024

Автор: Институт за пазарна икономика | Дата: 26.03.2024 | Категория: Анализи

Нови рекорди след пандемичните години

Икономиката на София е оставила последиците от ковид пандемията далеч в миналото и продължава да доминира регионалната карта, водена от бързия ръст на дигиталния сектор.  Пазарът на труда вече е задминал предишните си рекорди от 2019 г., а заплатите растат с по-бързи темпове от останалата част на страната. Демографските тенденции също постепенно се нормализират, благодарение на активизирането на положителните миграционни процеси и спада на смъртността. Това са сред най-основните щрихи в обновения Икономически и инвестиционен профил на София, изготвян от ИПИ за Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

Виж повече
Изследване и мониторинг на ефективното прилагане на НМИМИС

Автор: БАК | Дата: 16.11.2023 | Категория: Анализи

експертиза в областта на киберсигурността между общинските администрации и неправителствения сектор

Българска асоциация по Киберсигурност в партньорство с Асоциация на българските градове и региони изпълнява проект, насочен към общини от малък, среден и голям тип като косвено адресира и:– Научни звена, академични институции и изследователи;– Органи на държавното управление;Повишаване на взаимодействието с предоставяне на специфична експертиза в областта на киберсигурността между общинските администрации и неправителствения сектор в сферата на киберсигурността и повишаване на мрежовата и информационната сигурност в общинските администрации, чрез по-ефективно прилагане на изискванията на НМИМИС, са предвидени три дейности:1. Изследване и мониторинг на степента на имплементиране на НМИМИС от малки, средни и големи общини.2. Разработване на методика за оценка на риска и одит на общинско ниво, приложими спрямо НМИМИС.3. Информационни събития с…

Виж повече
Дигитализация в общините и регионите на България

Автор: Ергин Емин, Керанка Недева, Мартин Банов | Дата: 09.11.2023 | Категория: Анализи

Доклад

Резюме:Целта на доклада е да се очертаят основите, проблемите и перспективите за дигитализация в общините и регионите в България. За анализа се използват български и европейски стратегически и законодателни документи в областта на цифровизация, включително и тази на земеделието и селските райони в България.  Създаването на „Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия“ и разработване на Стратегия за цифровизация е инструмент, който да подпомогне бизнеса и да създаде добрата среда за по–висока производителност, водеща до по-бързо социално икономическо развитие и по-висок стандарт. Визията, очертана в Концепцията е до 2030 г. България да се разпознава като регионален център на цифровата икономика…

Виж повече
АБГР с порект по програма "Добро управление"

Автор: Екип АБГР | Дата: 23.07.2023 | Категория: Анализи

"Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила"

Във връзка с проекта "Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила", изпълняван от Асоциацията на българските градове и региони, в партньорство с Българско училище за политика "Димитър Паница" и община Рила, бяха представени приложените изследвания.Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при формиране, изпълнение и мониторинг изпълнението на местните политики по енергийната ефективност в община Рила. Финансира се от Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Виж повече
Варианти за нови райони за планиране в България от ниво NUTS 2

Автор: Арх. Белин Моллов | Дата: 20.07.2021 | Категория: Анализи

През 2003, е одобрен Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и Съвета за NUTS.

Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели („Nomenclature des unités territoriales statistiques” - NUTS) е въведена от ЕВРОСТАТ през 70-те  години на 20 век, като териториална основа за производство на регионални статистически данни за Европейския Съюз. През 2003, е одобрен Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и Съвета за NUTS. Тази йерархична система служи за социално-икономически анализ на регионите в страните членки и за определянето на рамката на действията в областта на Политиката на сближаване (Кохезионната политика) на Европейския Съюз. Ролята на регионите като решаващ фактор за определяне степента на участие на всяка страна, членка на ЕС в използването…

Виж повече