За нас


Асоциация на българските градове и региони е организация с идеална цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Мисията й е да бъде партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите.  Организацията функционира на принципите: доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.

 

Настоящата структура на АБГР обединява усилията на всички политици и практици на местно и регионално равнище за изграждане на капацитет на градско и регионално ниво за формиране на публични политики в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС.

Основни цели

Подпомагане развитието на местното самоуправление

Подпомагане развитието на местното самоуправление и местната демокрация в градовете; Подкрепа на градските власти и администрация за повишаване ефективността на управлението в градовете в интерес на гражданите и в съответствие с европейските ценности и стандарти; Създаване на предпоставки за въвеждане на второ ниво на самоуправление в България на равнището на регионите за планиране; Създаване на предпоставки за устойчиво развитие на градовете и регионите;

Подпомагане развитието на регионалната политика

Подпомагане развитието на регионалната политика на страната с оглед устойчивото развитие на регионите и създаване на оптимална регионална среда за развитие на всички сектори на публичната политика; Сътрудничество и партньорство със сродни по предмета на дейност европейски и международни институции и организации с оглед адекватното приобщаване на българските градове и региони към европейската регионална политика.

Асоциацията на българските градове и региони

Структура

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АБГР

ИМЕДЛЪЖНОСТИМЕДЛЪЖНОСТ
1Димитър Николов - зам.-председателКмет Бургас13Елка НеделчеваЗам.-кмет Разград
2Костадин Димитров - зам.-председателКмет Пловдив14Александър НеновЗам.-кмет Костинброд
3Трайчо Трайков - зам.-председателКмет р-н „Средец“-София15Веселина МилковаЗам.-кмет Лесичово
4Огнян АтанасовКмет Кюстендил16Цветомир ПетровПредседател СОС
5Страцимир ПетковКмет Ловеч17Мариан Антонов Председател ОС - Бяла
6Александър СабановКмет Силистра18Стефан МариновЗам.-председател ОС - Земен
7Ангел ДжорговКмет Самоков19Генади ВелковОбщински съветник – ОС Видин
8Първан ДанговКмет Дупница20Димитър ВучевОбщински съветник - СОС
9Илийчо ЛачовскиКмет Кнежа21Найден ЗеленогорскиИМРР
10Янка ГосподиноваКмет Алфатар22Евтим Евтимов - секретарНСМСБ София
11Ешреф ЕшрефовКмет Омуртаг23Ергин Емин - председател Гражданско Сдружение “ЕВЕТ”
12Цветанка ЙотинаКмет Мирково   

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА АБГР

ИМЕДЛЪЖНОСТИМЕДЛЪЖНОСТ
1Димитър Стефанов - председателКмет Тутракан6Мариус КоновСекретар Монтана
2Божидар БорисовКмет Две могили7Йордана ЕневаЗам.-кмет   Павел баня
3Григор ДауловКмет Чавдар8Шериф Куванджъ - зам.-председателЗам.-кмет Община Котел
4Васко СтоилковКмет Сливница9Десислав АспаруховОбщински съветник - ОС Перник
5Димитър СлавовКмет Бяла    

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ НА АБГР

ИМЕДЕЙНОСТИМЕДЕЙНОСТ
1Генчо КерезовДигитализация7Александър ЗахариевКиберсигурност
2Доц. д-р Георги НиколовРегионално и местно развитие8Д-р Стефан НанковЗдравна политика
3Надежда БобчеваОколна среда9Сияна СевоваОбществена комуникация
4Валентин АтанасовЮридически въпроси10Стефан АбаджиевЕнергетика, Енергиен преход
5Димитър ЧифчиевМладежки дейности и спорт11Алберто АлександровКоординатор международни дейности
6Борислав БойчевСоциални дейности и туризъм   

Членство и органи на управление

1
Членство и органи на управление

Право на членство в Асоциацията имат както физически лица, които имат отговорности и работят в сферата на градското местно самоуправление и администрация и регионалната политика, така и юридически лица. Органите на Асоциацията според изискванията на ЗЮЛНСЦ са Общо събрание, Управителен съвет и Kонтролен съвет.

2
Състав

Съставът на Общото събрание се формира от членовете на Асоциацията, като представители на градовете са кметовете, председателите на общинските съвети или съветници, районните кметове на градовете с районно деление, а представителите на регионалното равнище са председателите на регионалните асоциации и физически лица с опит в регионалистиката.

3
Общо събрание

Общото събрание избира Управителен съвет от 23-ма членове и Контролен съвет от 9-ма членове , разпределени по квотен принцип между трите основни групи членове на Асоциацията – градове, региони и физически лица. С решение на Управителния съвет се избират и координатори в шестте района за планиране в страната.