Надежда Бобчева - заместник кмет на Столична община

Автор: Н. Бобчева | Дата: 15.05.2024 | Категория: Мнения

"Околната среда е отражение нашето отношение към живота"

Точно преди 6 месеца поех отговорността да бъда заместник-кмет по направление “Зелена система, екология и земеползване”. Не беше лесно начало, като се има предвид, че заварихме изтичащи или липсващи договори, неработещи процеси, липса на контрол. Все пак малко по малко започнахме да си подреждаме къщичката, да се сработваме с екипа и да ставаме по-ефективни.

 • Това, което беше много важно в началото, е да увеличим контрола на изпълнението на дейностите. Това веднага пролича с увеличаването на измитите площи на 17292,502 дка за първите шест месеца, което е с 60% повече в сравнение със същия период през миналата година.
 • За качеството на изпълнение на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в пряка зависимост е техническото състояние на контейнерите, затова . след установяване на технически неизправни контейнери подменихме 2 пъти повече контейнери в сравнение със същия период предишната година.
 • Активно обновяваме парковете и градините, като ги превръщаме в качествено място за разходки и почивка. Те са най-лесният начин за жителите на София да имат бърз достъп до природата в рамките на града. Увеличили сме двойно инвестицията в поддръжката на зелената система.
 • Поставили сме фокус върху развитието и поддръжката на парковете. Приключи изпълнението на парк „Мокренски проход“ в район Красно село. Работата стартира в края на миналата година с изграждането на детски площадки и кътове, зони за отдих и алейна мрежа.
 • Подготвителните дейности за реконструкция на алейното осветление в парк „Владимир Заимов“, както и за изграждането на нов парк с обща територия над 17 000 кв.м. в район „Младост“, са приключили - предстои обявяване на обществена поръчка.
 • Осветителните тела в Западен парк и Южен парк са напълно подновени.
 • Във връзка с намаляването на източниците на прах в града, с бюджета заложихме средства за изграждане на т.нар. “кални точки”, с които ще бъдат облагородени занемарени места в кварталите. Предвидени са средства в размер на 1,7 млн. лв. Отделно за поддръжка и почистване на зелени площи в районите сме заложили 20 млн. лева, като завишението е от 100% спрямо 2023.
 • Дадохме началото на тазгодишното залесяване около София “Новата гора” като целта е да залесим 20 000 широколистни фиданки край с. Негован. Увеличаването на зелените площи е приоритет в нашата екологична дейност, защото това означава по-чист въздух, по-здрави хора, повече места за рекреация и разходки, запазване на близостта ни с природата. Фактът, че залесяването се осъществява от доброволци, показва грижата на хората към града и споделената отговорност между всички нас.
 • 900 нови дръвчета се очаква да бъдат засадени в столичните райони в рамките на инициативата “Гора в квартала”. Тя включва засаждане на малки квартални гори между кооперациите, в зелените площи, около улиците и в парковете. Засаждането на дърветата се осъществява от доброволци от компании, които имат отговорна политика в областта на опазване на околната среда.
 • За мен е важен и ангажимента, който поехме за осигуряване на по-добри условия за живот на безстопанствените кучета и за работа на хората в общинските приюти и клиника. Общината взе решение да се инвестират допълнително над годишния бюджет на ОП “Екоравновесие” 800 000 лв. Работим активно за осиновяване на бездомните кучета от приюта и за кастриране на домашните любимци, за да спрем неконтролируемия приток на кучета към улицата.
 • Управлението на отпадъците е абсолютен приоритет за нашата работа. Заварихме зле работещ завод за отпадъци и неефективно управлявани процесите.
 • Извършихме обследване на актуалното състояние на депото за неопасни отпадъци „Садината“ за определяне на свободния обем в клетки № 1, 2, 3 и 4. Започнахме действия за продължаване на изпълнението на дейности по биологична рекултивация на депо Долни Богров.
 • Открихме процедура по Закона за обществените поръчки с предмет приемане и оползотворяване на горивото от отпадъци (RDF). Реализицията на целия потенцил на завода за произвоство на RDF би довела до намаляване на остатъчните количества удължаване на експлоатационния живот на депо „Садината“.
 • Осигурихме допълнителен човешки ресурс за ръчно сепариране на три пъти по-ниска цена, което повиши процента отделени рециклируеми отпадъци от постъпващия на площадката смесен битов отпадък, както и качеството на произведеното в завода гориво.
 • Обявихме търгове за продажба на смесена хартия, стъкло, черни и цветни метали, образувани в резултат от дейности по третиране на битови и подобни отпадъци, извършвани в инсталациите и съоръженията на общината, както и на търг за продажба на образуван компост, получен в резултат от дейности по третиране на зелени отпадъци в инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“.
 • За да сме най-полезни на граждани въведохме в експлоатация още 15 „зелени острова“ за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло и хранителни отпадъци от домакинствата. Островите са с ограничен достъп, което ще осигури информация за това кое домакинство и с каква кратност ги използва, необходима в подготвката за въвеждане на такса битови отпадъци на принципа „замърсителят плаща“.
 • Продължават дейностите за определяне на терени за поставяне на мобилни центрове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от домакинствата, както и за изграждане на стационарни площадки за приемането им. Вече има и мобилни площадки за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

 

Към статии
Галерия