Повишаване на общото ниво на мрежова и информационна сигурност

Автор: Екип АБГР | Дата: 01.09.2022 |

Налични файлове:


download Анализ на резултатите от изследване и мониторинг на ефективното прилагане на (НМИМИС) от 16 общини първа, втора и трета категория
download Методология
download Методология
download Методология
download АНАЛИЗ на резултатите от Изследване и мониторинг на ефективното прилагане на (НМИМИС) от 16 общини първа, втора и трета категор

Главната цел на проекта е да подпомогне общинските администрации чрез предоставяне на специфична експертиза в областта на киберсигурността.

Финансиране: ОП “Добро управление”

Начало: 01.09.2022                                   Край: 01.09.2023

Стойност на проекта: 59 276.45 лв.

Бенефициент: Българска асоциация по киберсигурност

Партньор: Асоциация на българските градове и региони

Дейности: 29-30.06.2023 и 27-28.07.2023 - Информационни събития в к.к.  Белчински бани и гр. Русе

 

Към проекти