Фондация "Конрад Аденауер"

Автор: Екип АБГР | Дата: 06.01.2016 |

Проект №7: Конференция „Дигитална трансформация, киберсигурност и местно развитие

Период на изпълнение : 14.07.2022 - 15.07.2022

Стойност: 4500 EUR

 

Проект № 5: Научно – практическа конференция Интелигентни градове и общини – Визия за бъдещето“ част 1 и 2 

Период на изпълнение : 30.07.2021г – 04.12.2021г.

Стойност: 16200 BGN

Постигнати резултати: Конференцията в две части включва всички заинтересовани страни: бизнес (мобилни оператори, ползватели на услуги и др.), научната общност, представители на публичния сектор и местната власт, както и общините в градовете с районно деление. Определени са и няколко пилотни общини и районни администрации, в които да започне прилагането на модела на „интелигентните градове“.

 

Проект №3: „Предизвикателства пред общините в България в контекста на европейските политики - планов период 2021/27“

Период на изпълнение: юли 2019 - октомври 2021

Стойност: 11 225 EUR

Постигнати резултати: Организиране на 2 семинара в страната  и една конференция в София с цел запознаване на членовете на асоциацията с новите политики на Европейския съюз в плановия период 2021 - 2027.

 

Проект №2: Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на Република България

Период на изпълнение : Юли 2016 – Юни 2019

Стойност: 24 107 EUR

Постигнати резултати: Терористичните нападения от началото на 2015 г. и последвалите ги атаки показаха, че спешно ЕС трябва да предприеме действия в областта на борбата с тероризма и предотвратяването на радикализацията на европейски граждани. Провеждане на серия от обучителни семинари в регионите на Р. България касаещи превенцията и противодействието на терористични атаки.

 

Проект № 1: Развитие на регионите в България

Период на изпълнение: Юни 2016 – Септември 2016

Стойност: 8 699 EUR

Постигнати резултати: Проектът има за цел да акцентира по дебата за регионите за планиране в страната. Правителството прие целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на изоставащите региони, за да отговарят на критериите за статистическите цели на ЕС. Провеждане на семинари в различни части на България - „Местните власти и регионалното развитие”; „Развитие на изоставащите региони в България. Финансово – икономически инструменти“

 

Към проекти