Активни граждани за енергийно независими общини

Автор: Екип АБГР | Дата: 01.11.2021 |

Налични файлове:


download Сборник MSET добри практики
download Доклад
download Кампания "Дигитализация на енергийния сектор "
download Кампания "Ролята на гражданите "
download Децентрализация
download Кампания "Национални планове в областта на енергетиката"
download Кампания "Европейската зелена сделка"
download Кампания "Преход към чиста енергия

Проектът е насочен към повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход. Енергията на общността насърчава участието на гражданите и контрола върху вземането на решения в областта на възобновяемата енергия. Нейният потенциал за социални иновации се крие и във възможността да се интегрират инициативите на потребителите, независимо от доходите им и достъпа до капитал, като се гарантира, че ползите от децентрализацията се споделят и с тези, които не могат да участват. С повишаване на демократичния достъп до зелена енергия, гражданите ще добият по-голяма сигурност, увереност и мотивация да изграждат енергийни общности с полза за всички участници, включително и за уязвимите социални групи.

С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Начало: 01.11.2021                                             Край: 30.04.2024 

Стойност на проекта: 143 297.80 EUR 

Бенефициент: Асоциация на българските градове и региони

Партньори:  Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации;
                      Български Енергиен и Минен Форум;
                      B16 Urban Energy AS.

Дейности:

06.10.2023 - Информационна кампания

26.04.2023 - Обучение на общински служители

29.03.2023 - Трета кръгла маса

20.10.2022 - Втора кръгла маса

28.06.2022 - Първа кръгла маса

Сайт: https://citizenercom.eu/

Видео представяне 

 

Към проекти