31.01.2024
ФОРУМ "БРАНД БЪЛГАРИЯ"

Автор: Със съкращения от: сайт БСК

Създаването на модерния разказ за страната ни като наследник на древна цивилизация, но с поглед към бъдещето на културата и туризма през призмата на иновациите, е основата на Бранд България - инициатива, подета от Сдружение “Национален борд по туризъм” и медия "Стандарт" преди близо 3 години.

Ръководството на Асоциацията на българските градове и региони взе участие в първата за годината дискусия по темата, чиято цел бе да очертае стратегическите визии на министерствата на туризма и на културата, на туристическия бранш, научните, неправителствените среди и медиите, състояла се на 30 януари 2024 г., в столичния хотел "Маринела".

Конференцията се проведе с институционалното партньорство на Министерството на туризма, Министерството на културата и Българската стопанска камара.

В дискусията участваха министърът на културата Кръстю Кръстев и министърът на туризма Зарица Денкова, председателите на парламентарните комисии по туризъм Ертен Анисова и за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество Валентин Тончев, зам.-министърът на икономиката Николай Павлов, зам.-председателят на БСК Мария Минчева, Мартин Захариев, заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение "Национален борд по туризъм", Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет на Българо-американска кредитна банка и един от учредителите на Общество „Културно наследство“, представители на законодателната и местната власт, научните среди, неправителствения сектор, медиите и др. 

Заместник-председателят на БСК Мария Минчева посочи, че за изграждането на бранда е важно да се работи в синергия както с туристическия бранш, така и общинските власти, както и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя цитира данни от анализ на Камарата за приноса на туристическият сектор към БВП, като през 2022 г. става дума за над 2,8 млрд. лева. „Над 300 000 души са заетите в сектора, а около един милион са тези, които са заети в свързани със сектора услуги. 28 на сто от заетите в страната са заети в секторите "Услуги" и "Туризъм", което показва, че туризмът е един от структуроопределящите сектори в икономиката ни и има неразкрит потенциал“, каза Минчева.

Тя посочи също, че е необходимо да се загърби негативното говорене и кампании по медиите за това колко лошо е родното Черноморие и да се фокусираме повече върху възможностите на страната ни в туризма. 

Мария Минчева подчерта, че в диалога е необходимо и присъствието на министъра на финансите, тъй като разходването на средства за българския туризъм е съществен проблем и той трябва да намери решение на ниво държавна политика.

Мартин Захариев, заместник-председател на Управителния съвет на Сдружение "Национален борд по туризъм" пък предложи да се създаде дирекция "Бранд България" към специализираната администрация на Министерския съвет, която да осъществява пряко функциите по управление. “Единственото систематично правилно място на такава дирекция би било в Министерския съвет, всички останали институции имат частична компетентност”, допълни той.

Пред журналисти, след участието си във форума, министърът на туризма Зарица Динкова коментира, че този въпрос трябва да се обсъди в правителството и на ниво ресорна работна група под председателството на вицепремиера Мария Габриел. Динкова изрази личното си мнение и каза, че като цяло тя е за по-малко структури и за повече съдържание.  

Към новини
Галерия