СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

Потребителски вход

На общинските бюджети се поставят независещи от тях условия

3-4% от ДОД да остават за местната власт от 2015 година

Гинка Чавдарова, председател на Националното сдружение на общините в България

"Капанът е в това, че бюджетът предвиждаше малки, естествени ръстове както в стандартите за делегираните дейности, така и в субсидиите за местните дейности. За кратко смятахме, че 2014 г. ще е малко по-спокойна за общините от сегашната година. После обаче разбрахме, че тези ръстове са фиктивни, защото се въвежда правилото, че текущо ще се превеждат само 95 процента от субсидията", казва Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ.

Г-жо Чавдарова, как изглежда проектобюджет 2014 през погледа на общините и има ли заложени капани в него?

Да, има капани, макар при частичното запознаване само с частта за общините да имахме друг прочит на бюджета. Но след пълното запознаване с текстовете осъзнахме и капаните.

Обучение и дискусия по прилагането на Закона за обществените поръчки

Във Видин се състоя семинар с участието на кметове, съветници и общинари от Северозападния регион
 

На 4 и 5  октомври в х-л „Ровно“, гр. Видин Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” проведе семинар – обучение на тема „Закон за обществени поръчки. Практика по прилагане. Нарушения. Казуси.“ Лектори бяха изтъкнати специалисти в тази материя от Комисията за защита на конкуренцията.

Кръгла маса: „ЕС – фондовете 2014 - 2020“

На 11 октомври представители – членове на ръководството и експерти от Асоциация на българските градове и региони, взеха участие на кръгла маса: „ЕС фондовете – национално ефективни? Споразумение за партньорство България – Европейска комисия 2014 – 2020.“

АБГР – гост на ПАЧИС

Експерти на Асоциация на българските градове и региони участваха активно в работата на 41-вото Пленарно заседание на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество(ПАЧИС), проведена на 10-11 юли в София.

Трети обучителен семинар за конфликт на интереси, за югозападните общини

В общинска заседателна зала в Кюстендил се проведе обучителен семинар на тема ”Конфликтът на интереси в дейността на местното самоуправление и общинските администрации – правна характеристика и система за превенция”, в него се включиха около 50 души от администрацията на общината, председателя на Общински съвет Иван Андонов и общинския съветник от Коалиция „Кюстендил” Любомир Стойлков, както и представители на общините от Югозападна България, каза в изявление пред медии

Зеленият потенциaл на България


Експерти от Асоциация на българските градове и региони и от Институт за местно и регионално развитие, както и представители на компании лидери в устойчивото развитие се събраха на най-мащабния досега четвърти по ред зелен форум на сп. "Мениджър" под надслов "Зеленият потенциал на България. Технологии и иновации". Екофорумът включи три основни дискусионни панела за обсъждане зелените политики и иновациите в областта на нисковъглеродната икономика.

Трета среща Русия-Балканите

Изпълнителният директор на Асоциация на българските градове и региони и експерти на организацията взеха участие в третата традиционна среща на кметовете и бизнеса от Балканските страни и Русия, на тема: „Развитие на социалната сфера чрез привличане на известиции: практически решения“. Тя се проведе от 17 до 19 юни в к.к. Златни пясъци.

Втори обучителен семинар за местните власти

На 31 май и 1 юни Асоциация на българските градове и региони, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, проведе втория семинар от поредицата обучителни семинари, във връзка с дейността на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, насочена към местното самоуправление и общинските администрации. Домакин на проявата беше община Монтана.

Финална конференция по проекта „Модерната администрация - гарант на модерното образование"

Добри практики в работата на служителите от направление „Образование" на Столична община и районите на София са откроени и събрани в брошура в рамките на проект „Модерната администрация - гарант на модерното образование". Резултатите от проекта, изпълняван от Столична община в партньорство с Областна администрация на София-град като бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, бяха отчетени на заключителна конференция в столицата. В работата на конференцията взеха участие заместник-кметът по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" на общината Тодор Чобанов, началникът на Регионалния инспекторат по образованието в София-град Ваня Кастрева, общинари, ангажирани с управлението на училищното и предучилищното образование от столицата и нейните 24 района и от други общини в страната.

Община Перник стартира проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

                                         
Европейски съюз                                                                           Европейски социален фонд
                                                                                                        Инвестиции в хората

Във вторник, 28 май, от 11:00 в Залата на Община Перник се проведе пресконференция за оповестяване стартирането на проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” с период за изпълнение от 16 месеца. Размерът на одобрената безвъзмездната помощ възлиза на 125 179 лева.

Настоящия проект е насочен към администрацията на община Перник, като се предвижда проектните дейности да обхванат всички нейни структури. Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на общинската администрация чрез подобряване на административния и организационен капацитет на община Перник.

Страници