Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019 

 

 

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

     

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

Потребителски вход

Публикации

Втора национална работна среща

На 16 октомрви 2020г. г-н Ергин Емин – председател на УС на АБГР, участва във Втората национална работна среща по проект „КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ СМЕТКИ“ (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting – MAIA) по Рамковата програма на ЕК „HORIZОN 2020“

URBAN DEVELOPMENT FORUM 2020

На 2 октомври АБГР беше част от URBAN DEVELOPMENT FORUM 2020

Градовете са пространствени центрове на човешката дейност и взаимодействие. Те са икономически и социални хъбове, имат своите специфики, идентичност и потенциал за развитие и служат като катализатор за иновациите. Все по-видимо е ,че различните предизвикателства, пред които се изправят градовете и градските зони – икономически, екологични, климатични, социални и демографски – са взаимно преплетени и успешното им решение може да се постигне само чрез прилагането на интегриран подход.

XI Зелен форум

На 24 септември преставители на АБГР бяха част от XI Зелен Форум „Европа, България и преходът към отговорен растеж“. Събитието бе организирано от Списание „МЕНИДЖЪР“ и  ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ.

Въпреки непредвидения шок върху икономиката заради COVID-19 пандемията, амбицията на Европа за въглеродно неутрална и кръгова икономика до 2050 г. остава основно послание в предложения от ЕК фонд за възстановяване Next Generation EU.

Кръгла маса

На 21 май. г-н Ергин Емин - изп. директор на АБГР бе специален гост-говорител в onlinе конференция на тема „Включване на всички заинтересовани страни в процеса на взимане на решение на местно ниво“

Партньорска среща

На 6 март КС на АБГР взе участие в партньорска среща на тема: „ Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“, организирана от Мулти Култи Колектив, заедно с Български съвет за бежанци и мигранти и Представителството на ВКБООН. На среюата бяха представени резултати от специализирано проучване по темата, осъществено от ВКБООН.

Инициативата „Три морета“

На 26 февруари в хотел София Балкан, Управителният съвет на АБГР, заедно с Министерството на външните работи на Естония беше част от конференцията „Инициативата три морета: свързаност, конкурентноспособност и сигурност“.

"Регионални профили: показатели за развитие 2019".

Г-н Ергин Емин - председател на АБГР участва в пресконференция на тема: "Регионални профили: показатели за развитие 2019". За осма поредна година Институтът за пазарна икономика представи единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България.

Общинските центрове с население над 20 000 души да бъдат бенефициенти по ОПРР

МРРБ предлага общинските центрове с население над 20 000 души да бъдат бенефициенти по ОПРР

Предложението предвижда намаляване на изискванията за брой население с 10 000 души 

Предвиждаме всеки един от шестте района за планиране от ниво 2, да разполага с бюджет за финансиране на проекти през новия програмен период (2021-2027г).

Конференция "Толерантно общество за интеграция"

На 8 октомври се проведе заключителната конференция по проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила” в хотел „Арена ди Сердика”. Събитието започна в 10:00 часа в зала „Арена” с встъпителни думи за представяне на резултатите от проекта.

Деница Николова в БНР след конференция на АБГР

Малките населени места с възможност за финансова подкрепа от Програмата за регионално развитие в следващия програмен период.

Това ще стане чрез прилагане на новия регионален модел на инвестиционно въздействие върху територията. По този начин няма да има вече „бели петна“ - населени места без достъп до европейски средства, какъвто е опитът досега.

Страници

Партньори