Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019

 

 

Анализ на реализиращите се и реализирани политики по ЕЕ в Община Рила

Препоръки за подобряване на Програмите за ЕЕ И ВЕИ - Община Рила

Проучване                   Методология

 

 

 

Изследване на ефективното прилагане на НМИМИС

Методология                      Методика

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

 

Потребителски вход

Публикации

Приветстваме новия член на АБГР - Община Тетевен

Община Алфатар успешно реализира Проект по "Красива България"

Още в началото на 2022г. община Алфатар, член на Асоциацията на българските градове и региони, има с какво да се похвали – поредния успешно реализиран Проект по „Красива България“.

Към днешна дата е приключено изграждането на трета поред сграда предвидена за резидентна услуга на пълнолетни лица с психични разстройства. Финансирането на сградата е по Проект „Красива България“ и процент финансиране от общината. Предстои създаване на социална услуга от резидентен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, които имат нужда от 24- часова грижа, като държавно делегирана дейност. Предвижда се капацитет от 15 лица.

Шест класирани граждански инициативи по проект „По-близка Европа"

Класирани са шест от подадените граждански инициативи по проект „По-близка Европа– отворена платформа за граждански инициативи“

Оценката на инициативите по проект „По-близка Европа“ приключи. Проект „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“ е с бенефициент Сдружение „Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации“ и се реализира в партньорство с Асоциацията на българските градове и региони и Община Ловеч.

Започна приемът на проекти в Националната кампания "Чиста околна среда - 2022г."

ПУДООС - Чиста околна средаЗа поредна година Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявяват конкурс в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда - 2022 г." на тема: "Обичам природата - и аз участвам".

Допустими бенефициенти в конкурса са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК). Средствата в кампанията на обща стойност до 3 500 000 лв. ще бъдат разпределени по следния начин: 1. За проекти на общини и кметства - до 15 000 лв. с ДДС на обща стойност - 2 000 000 лв.; 2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7 500 лв. с ДДС на обща стойност - 1 500 000 лв.

Весели празници!

Асоциацията на българските градове и региони
Ви пожелава Весели и незабравими празници!

Бургас кандидат за „Европейска младежка столица 2025“

Бургас кандидатства за „Европейска младежка столица 2025“В България титлата е била присъждана еднократно на град Варна през 2017 година

Общинският съвет в Бургас одобри с пълно единодушие предложението на кмета Димитър Николов морският град да кандидатства за титла „Европейска младежка столица 2025“. 46 от присъстващите местни парламентаристи дадоха своя вот „за“.

В докладната е записано, че европейска младежка столица е инициатива на Европейски младежки форум – титла, която ежегодно се присъжда на европейски град, подготвен с необходимите инфраструктура, практика и визия с цел овластяването на младите граждани, ангажирането им в дневния ред за развитие на общността, и най-вече, заздравяването връзките между отделните партньори в младежката екосистема. Инициативата се реализира от 2009 година насам, като основите ѝ са положени в Ротердам (Кралство Нидерландия). В България, титлата е била присъждана еднократно на град Варна през 2017 година.

Конференция в Пловдив

„Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“  част 2 „Съвременни информационни технологии -  тенденции пред развитието и прилагането им за формиране на интелигентни градове с рaйонно деление.“

На 03 и 04 декември в Пловдив Асоциацията на българските градове и региони, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“  организира и проведе конференция за съвременните информационни технологии – тенденции пред развитието и прилагането им за формиране на интелигентни градове с районно деление. Форумът беше втора част от проекта на АБГР: „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“.

Национален форум „По-близка Европа“

На 30 ноември се проведе национална конференция, като заключително събитие по проект „ПО-БЛИЗКА ЕВРОПА: Отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, изпълняван на територията на община Ловеч от бенефициент Сдружение „АСОРИ“, в партньорство с Асоциация на Българските Градове и Региони – АБГР и община Ловеч.

Конференцията се проведе онлайн, с отворен достъп, давайки възможност за включване на  всички заинтересовани организации и граждани и представи постигнатите резултати и създадената социална иновация в изпълнение на проектните дейности.

По време на събитието, Асоциацията на Дунавските общини и чуждестранни организации, изпълняващи сходни проекти, представиха успешни практики за включване на гражданите в политиките на сближаване на ЕС.

Форумът предложи отворена дискусия за възможното прилагане на различни европейски граждански инициативи в българските общини.

Представители на Асоциацията на българските градове и региони - 85 общини от цялата страна взеха участие в събитието.

Основните дейности по проект „По близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, изпълнени досега са:

Kръгла маса на катедра „Икономикс“, УНСС

Председателят на УС на АБГР - г-н Ергин Емин беше официален гост на конференция на Университета за национално и световно стопанство (УНСС)

Годишната конференция на катедра „Икономикс“ тази година беше на тема „Икономически предизвикателства: криза, възстановяване, устойчивост“. Утвърденият научен форум се проведе под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров.

АБГР с меморандум за сътрудничество с УАСГ

Председателят на УС на Асоциацията на българските градове и региони г-н Ергин Емин и ректорът на университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), проф. д-р инж. Иван Марков, подписаха меморандум за сътрудничество.

Като знак за сътрудничеството между институциите, ректорът на УАСГ получи плакет от УС на АБГР.

Гости на подписването от страна на асоциацията присъстваха г-н Евтим Евтимов – с-р на УС, г-жа Велина Белева – п-л на Експертния съвет към АБГР и г-жица Златна – Валентина Бояджиева, административен секретар. На събитието присъства и зам-ректора проф. д-р инж. Славейко Господинов, който отговаря за учебната дейсност, качеството и акредитацията, и който по силата на подписания меморандум е представител и изпълнител от страна на УАСГ.

Страници

Партньори