СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

Потребителски вход

Посещение в Анкара

От 11 до 14 декември 2016 г. беше сформирана делегация  на Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ за посещение в Турция, по покана на г-н Селяхтин Кюлджю, председател на УС на Централния съюз на земеделските кредитни кооперация на Р. Турция /ТТКК/

Целта на посещението бе развитието на търговските и културни отношения чрез използване влиянието на неправителствения сектор.

В делегацията бяха поканени и членове на ръководствата на Национално сдружения на малкия и среден бизнес /НСМСБ/ и на Гражданско сдружение ЕВЕТ.

Напусна ни Кръстьо Петков

Кръстьо Петков - бившият председател на КНСБ, ни напусна 73 годишна възраст

На 23.12.2016 г. Ни напусна бившият председателна КНСБ проф. Кръстьо Петков. Последните години професорът се бореше с рака, но не преставаше да работи.

 Кръстьо Петков Петков е български учен и политик, председател на Обединения блок на труда, който основава през 1997 година. Бивш председател на КНСБ (1990-1997).

Той бе и народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в 39-тото Народно събрание. Професор Петков е роден на 18 ноември 1943 година в село Княз Александрово (днес град Димово). Завършва Техникума по хидромелиорации в град Павликени, а през 1968 година се дипломира със специалност "Политическа икономия" във Висшия икономически институт "Карл Маркс" - София (УНСС).

Кръгла маса на АБГР и правителството на Виена

На 22 ноември Асоциацията на българските градове и региони/АБГР/ организира със съдействието на Правителството на Виена и Виена-Зюд, Авствия, Кръгла маса на тема: "Интегриран подход за устойчиво социално развитие, чрез създаване на достъпен общински и държавен жилищен фонд в България". Участниците във форума бяха народни представители, кметове на райони от София, кметове на общини, административни ръководители и журналисти.

В програмата на събитието, с презентации, участваха: г-жа Сузане Бауер, експерт в реферат „Проучвания на жилищното строителство и международни отношения“ на община Виена, както и г-н Мартин Поспишил, ръководител на направление „Сътрудничество с ЕС“ на община Виена. Принципите на социалното строителство в Австрия бяха представени от г-н Фридрих Клокер, член на УС на Виена-Зюд, Австрия.

Кръгла маса в Габрово

На 4.10.2016 г. в гр. Габрово Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ бе съорганизатор на кръгла маса на тема „Икономически и социални фактори и инструменти за ускоряване на растежа и преодоляване на диспропорциите в регион „Централна Северна България“ – Фокус върху Област Габрово. Другите съорганизатори на събитието бяха  Съюзът на икономистите в България, Технчески университет - Габрово и Федерацията на научно техническите съюзи.

Форумът премина с участието на група експерти – изследователи и анализатори на регионалното развитие, както и автори на иновативни екологични и енергийни проекти, подходящи за приложение в изоставащите региони.

Конференция за развитие на изоставащите региони

На 01 и 02 септември в к-с „Римска баня”, с.Баня, община Разлог, Асоциация на българските градове и региони, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, организира и проведеКонференция - на тема: „Развитие на изоставащите региони в България. Финансово – икономически инструменти”

Целенасочената инвестиционна програма (ЦИП) за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България – Северозападна България, Родопите, Странджа и други погранични, планински и полупланински слаборазвити райони е разработена въз основа на програмата на правителството за стабилно развитие на страната за периода 2014 – 2018 г., по приоритет 13-1.

Учредяване на обществен съвет към СО – район „Красна поляна“

На 21 юни 2016 г. се учреди Обществен съвет към район „Красна поляна“. Целта му е да подпомага работата на районната администрация в различните й дейности, да бъде насочен към гражданското общество и да защитава колективния интерес. Съветът ще спомага работата на администрацията в опазване и поддържане на зелените площи, детските и спортни площадки, в поддържката и обновяването на канализацията, при ремонт на пътните настилки, в обсъждане на устройствени планове, при полагане на грижи за хората в неравностойно положение и във връзката с управителите на етажните собствености. Членството в Обществения съвет е доброволно и безвъзмездно и изцяло в полза на обществения интерес.

Проект „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура“

На 15-16.06 в Котел и на 22-23.06 в Долна Баня се проведоха два от петте обучителни семинара на Асоциация на българските градове и региони. Семинарите са част от едногодишен проект на АБГР, със съдействието на фондация „Конрад Аденауер“, на тема: „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на Р.България“. Презентациите и дискусиите към тях се водят от екип на Висше училище за сигурност и икономика /ВУСИ/, Пловдив. На обучението в Котел присъстваха кметове и представители на общините от Югоизточен регион. Официални гости бяха г-жа Татяна Петкова – онластен управител на Сливенска област и г-н Георги Ранов – областен управител на Старозагорска област.

Национална конференция „Целенасочена инвестиционна програма за северозапада“

АБГР беше съорганизатор на национална конференция на тема: „РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ РЕГИОНИ: ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ“, домакин на която беше Монтана. Другите съорганизатори баха: Община Монтана, Съюзът на икономистите в България и Асоциация на планинските общини.

„Монтана вече прави нещо, което някои наричат реиндустриализация, заяви професор Кръстьо Петков – председател на Съюза на икономистите в България.  Тя не повтаря старите големи предприятия, които си отидоха,  а следва най-модерната линия, най-модерната стратегия, препоръчвана от Европа.  Да се разкриват високотехнологични предприятия високотехнологични с гарантиран пазар.”

53 стратегии на МИГ са подадени в първия прием по подмярка 19.2

В първия прием по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” бяха приети 53 стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Местни инициативни групи. Те обхващат 99 общини с население 1 328 853 жители, като в 30 от подадените стратегии е предвидено финансиране от повече от един фонд от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общият обявен бюджет по приема за развитие на селските райони по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  (ЕЗФРСР) е на стойност 60 108 917 евро, като заявените средства надвишават наличния бюджет с 39% (38 041 367,82 евро).

72 проекта от 11 университета в Европа илюстрират идеите на младите за развитието на архитектурата

Проектите може да бъдат видяни на http://thecityacademyawards.bg/bg/competitions

Конкурсен проект MULTICULTURAL HEALING GARDEN на АЛЕКС ДЕСОВ, UCL: THE BARTLETT SCHOOL OF ARCHITECTURE, ЛОНДОН
Снимка: "Академия ГРАДЪТ"

С изложба на 72 архитектурни проекти на български студенти от 11 университета в Европа, ще завърши тазгодишният конкурс "Градът", който за втора поредна година е част от инициативата "Академия ГРАДЪТ".
Всички проекти, участвали в конкурса, са експонирани от 20 юли в Sofia Event Center(Парадайз център, бул. Черни връх 100), която е отворена за широката публика.
Гост на събитието беше министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, под чийто патронаж се провежда инициативата "Академия ГРАДЪТ".
Конкурсът "Градът" тази година включва две категории – "Сгради и вътрешни пространства" и " Градове и инфраструктура" и събира голям брой идейни проекти за оригинални и функционални сградни и интериорни решения, градски пространства, инфраструктура и нейната трансформация в градската среда.

Страници