Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019 

 

 

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

     

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

Потребителски вход

Публикации

Лятна почивка от програмата "Отново заедно" на МОН

Национална програма "Отново заедно" изпраща 30 хил. ученици на лятна почивка.

Могат да кандидатстват всички 2258 държавни и общински училища

Те ще летуват 1 седмица в български курорти на пълна държавна издръжка

30 хиляди ученици от I до XI клас ще летуват една седмица в български курорти на пълна държавна издръжка. Това предвижда новата Национална програма „Отново заедно“, която е разработена от Министерството на образованието и науката (МОН) и ще се реализира съвместно с министерствата на финансите и на туризма. Tова обяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков на съвместна пресконференция с министрите на финансите и на туризма.

Проект „По-близка Европа“

Откриващото събитие по проект „По-близка Европа“ - отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“, се проведе онлайн на 21.04.2021г.

В събитието взеха участие г-жа Корнелия Маринова – кмет на община Ловеч, г-н Ергин Емин – председател на Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), както и екипът на бенефициента по проекта – сдружение „Асоциация за социална отговорност и  развитие чрез иновации“ (АСОРИ) – в лицето на г-жа Амалия Аббас – председател на сдружението, г-жа Цвета Димитрова – програмен директор на АСОРИ, г-жа Ралица Маринова – координатор на проекта и г-жа Калина Ганева – социолог от сдужение АСОРИ.

Модераторът, г-жа Цвета Димитрова, представи накратко политиката по сближаване на ЕС (Кохезионна политика), както и дейността по проекта, свързана с финансиране на граждански инициативи в общината. Тя определи Община Ловеч като бързо развиваща се и модерна община.

Представяне на всички дейности проекта направи г-жа Ралица Маринова, а детайли, относно планираните социологически проучвания, включващи картографиране на местните предизвикателства в община Ловеч бяха част от презентацията на г-жа Калина Ганева.

АБГР и Съвет.БГ с рамков договор

На 02.03.2021г Асоциацията на бълграрските градове и региони сключи рамков договор със Съвет.БГ ЕООД за съвместно участие в разработването и реализацията на проект, цeлящ дa въвeдe прaктики зa прoзрaчнocт в oбщинcкитe cъвeти нa тeритoриятa нa Рeпубликa Бългaрия. Прoeктът с наименование:„Съвет.БГ“ ще прeдcтaвлявa плaтфoрмa, кoятo пoзвoлявa впиcвaнe нa инфoрмaция oт дeйнocттa нa кoнкрeтния oбщинcки cъвeт на съответната община. В нея вceки oбщинcки cъвeтник ще имa прoфил, в кoйтo ще oткривaмe инфoрмaция зa aктивнocттa му в текущия мaндaт и прeдишнитe му мaндaти. В плaтфoрмaтa ще имa oпция зa дocтъп дo инфoрмaция зa иcтoрия нa глacувaния, зa дocтъп дo рeшeния и прeдлoжeния. Също ще има и възмoжнocт зa излъчвaнe нa живo нa зaceдaниятa нa oбщинcкитe cъвeти.

ОИСР с висока оценка за управлението и икономическото развитие на България

Сътрудничим си с организацията за развитие на регионите и подобряване на регионалната политика

Постиженията на България в икономическото развитие и управление в последните десетилетия са похвални. Ползвайки се от членството в ЕС, брутният вътрешен продукт на глава от населението е нараснал от 29% спрямо средния в Съюза през 2000 г. до 53% през 2019 г. Отчита се икономически растеж от 3% за пет поредни години, сериозен ръст на заплатите, както и исторически ниски нива на безработица в периода преди кризата от Ковид 19.

Ева Майдел:

Нито една европейска или национална политика за околната среда не може да се реализира без съдействието на местната власт

Българският евродепутат Ева Майдел представи наръчник за общинско енергийно  планиране и енергийна ефективност на онлайн събитие на 25 февруари 2021 г.

Здравко Димитров избран за председател  на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

Съветът прие на първото си заседание правила за дейността си и избра представители в комитети и тематични работни групи

Кметът на община Пловдив Здравко Димитров бе избран за председател на Регионалния съвет за развитие в Южен централен район за следващите 4 години. През новия програмен период 2021–2027 г. Регионалните съвети за развитие имат ключова роля в планирането, избора и реализацията  на проекти с европейско и национално финансиране.

арх. Белин Моллов откри изложба акварел

ЗАЩО ИСКАХ  ДА НАПРАВЯ ТАЗИ ИЗЛОЖБА?  „Причината да уча архитектура и след това 50 години да работя като архитект и урбанист е защото обичах и продължавам да обичам да рисувам. По звание, аз не съм художник, аз съм архитект, който рисува.”

Естествено е, когато човек отбелязва 50 години практика в определена професионална област е да направи  равносметка за осъществените мечти и постигнатите резултати. Първоначално планирах да споделя с приятелите си направеното от мен в областта на градското планиране, регионалното развитие, местното самоуправление и гражданското участие - сферите, в които работих и продължавам да работя и сега. Давам си сметка, обаче, че това са професии на колективна изява. Каквато и позиция да съм заемал в осъществяването на един проект, аз съм бил само част от екипа.

 

Илияна Цанова: Как фондът 'Юнкер' промени Европа

Илияна Цанова е заместник управляващ директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, по-популярен като Фонда "Юнкер". Заместник министър-председател на Република България в две служебни правителства – на Марин Райков и Георги Близнашки. И в двата кабинета е и министър по управлението на европейските средства. Работила е близо 15 г. в Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон, където е заемала различни управленски позиции.

Меморандум за партньорство с АБЕРОН

На 15.01.2021г. АБГР и АБЕРОН подписаха Меморандум за партньорство. 

През миналата година организациите съвместно изработиха два проекта:

- "По - близка Европа - Отворена платформа за Граждански инициативи" 

- "Природосъобразни решения за адаптация към климатичните промени"

В началото на тази година кандидатстваха и спечелиха проект "Активни граждани за енергийно независими общини".

Неговата основна цел е: Повишаване информираността на гражданите за включване в политиките по либерализация на енергийния пазар и преходът към Зелена икономика.

Тя ще бъде постигната чрез

- Осъществявания на изследвания за оценка информираността на гражданите, свързани с енергийната политика на България

КАРТА: Собствени приходи на общините в България

В „265 ИСТОРИИ ЗА ИКОНОМИКА“ представяме собствените приходи на общините в България. Картата илюстрира събраните постъпления от местни данъци и такси през 2019 г. средно на човек от населението във всяка община.

Страници

Партньори