Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019

 

 

Анализ на реализиращите се и реализирани политики по ЕЕ в Община Рила
Препоръки за подобряване на Програмите за ЕЕ И ВЕИ - Община Рила

 

 

Изследване на ефективното прилагане на НМИМИС

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

 

Потребителски вход

Публикации

Дигитална информационна кампания - Проект ЕНО

Годишни национални награди АБГР’22

АЛЕКСАНДЪР САНО води 8-та церемония по връчване на годишните награди на Асоциация на българските градове и региони АБГР’22г. На 14 юли се проведе специална съпътстваща церемония на Годишните национални награди на Асоциацията. В 23 категории отличия получиха 30 общини в България. Освен за сполучливо ръководство, общините бяха отличавани за осъществените вложения във възстановяването на градска среда, инфраструктурата, дигитализация, иновации и икономическо развитие, опазване на културното наследство, образованието, младежка активност, спорт, социална ангажираност и други сфери.
Основният критерий на журито за определяне на призьорите в годишните награди на АБГР са реализираните общински проекти с ясни и устойчиви резултати.

Дигитална трансформация и киберсигурност

Управителният съвет на Асоциация на българските градове и региони, с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“ и със съдействието на УНСС, организира конференция на тема „Дигитална трансформация, киберсигурност и местно развитие”. Събитието се проведе на  14 и 15 юли - “Винен и СПА комплекс Старосел”.  Над 100 души, представители на местните власти, общинските, областните администрации в България, общинските съвети и партньори на Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/ участваха в нея.

Първата информационна кръгла маса "Декарбонизация" - Трявна

Населението на Община Трявна е с най-висок процент в анкетното проучване, изготвено от Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/ във връзка с готовността на гражданите за участие в Зеления преход и повишаване на енергийната ефективност. Интерес към анонимния въпросник са проявили 108 местни жители – малко повече сравнение с тези на Община Дряново, където събраните анкети са общо 102 на брой. Проучването бе проведено на територията на общините, участници по проекта – Трявна, Дряново, Панагюрище и Костинброд за период от четири месеца от началото на тази година, за да провери информираността на населението относно Зелената сделка и Зеления пакт и възможността на хората да преминат към възобновяеми енергийни източници на отопление.

"Декарбонизация" по проект АГЕНО

На 27 юни 2022 г., от 17 ч в Бутиков хотел „ВСК Кентавър“, гр. Дряново се проведе Първо информационно събитие – „Декарбонизация“, част от Информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация, в изпълнение на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство -www.activeciticensfund.bg.
В събитието участие взеха кметът на Община Дряново – Трифон Панчев, зам.кметът Ангел Ангелов, ръководителят на проекта – г-жа Ралица Маринова, председателят на Асоциация на българските градове и региони /АБГР/, която е водеща организация на проекта – г-н Ергин Емин и представителите на партньорските организации – г-жа Цвета Димитрова – програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/, г-н Иван Хиновски - председател на Български енергиен и минен форум /БЕМФ/, граждани, представители на бизнеса, администрацията, МИГ и НПО. 

ПРОЕКТ „Обучения на тема „Презаселване“

На 30-31 март и 1 април Асоциацията на българските градове и региони, чрез експертизата на г-н Ергин Емин – председател на АБГР, организира обучителни семинари на тема „Презаселване“ по проект на Европейски институт, финансиран от ДМП на МВР по ФУМИ.

      Семинарите бяха насочени към местните органи на властта – общини, общински съветници, кметове на кметства и населени места. На тях присъстваха и директорите на училища и детски градини, като и социални работници, лекари, местен бизнес и местни неправителствени организации.

Първи Зимни общински спортни игри

Асоциация на българските градове и региони (АБГР) организира от 14 до 17 март 2022г., в гр. Банско първите Зимни общински спортни игри, които се проведоха съвместно Българска работническа федерация "Спорт и здраве", Болкан Холидейс Сървисиз, Община Банско и Юлен АД.

АБГР стартира Зимните общински спортни игри

  

Община Костинброд стартира проект АГЕНО

На 25 февруари в малък салон на НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд, бе представен проектът „Активни граждани за енергийно независими общини“.

Основната цел

е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация,

посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/, член на която е и община Костинброд.

Община Панагюрище стартира проект АГЕНО

На 16 февруари в сесийната зала на общината в Панагюрище, бе представен проектът „Активни граждани за енергийно независими общини“. 

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход. Проектът стартира изпълнението си с провеждане на изследвания за оценка готовността на гражданите за участие в Зеления преход. 

Страници

Партньори