Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019

 

 

Анализ на реализиращите се и реализирани политики по ЕЕ в Община Рила
Препоръки за подобряване на Програмите за ЕЕ И ВЕИ - Община Рила

 

 

Изследване на ефективното прилагане на НМИМИС

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

 

Потребителски вход

Публикации

Развитие на социалната сфера в големите градове чрез привличане на инвестиции: практически решения

Международен семинар във Варна - 24-30 септември 2012 г.

Общините ще искат повече средства от държавата

topnovini.bg

Общините в България са единодушни в решението си да искат по-добро финансиране от  държавата. Това стана ясно след заседанието на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се проведе в Търговище.

Тодор Попов: Общините могат да забавят плащания, но винаги се издължават

Capital Daily

Тодор Попов е кмет на община Пазарджик и председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините. Разговаряме с него за финансовото състояние на общините след последните проблеми с блокираните сметки на някои от тях, както и за алтернативните източници на финансиране като публично-частното партньорство.

Какво е финансовото състояние на общините и какви мерки се предприемат за подобряването му?
- През 2011 г. се очертаха ясно изразени дефицити в общинските финанси. Те имат своето обяснение, което на 80% е обективно и на 20% субективно, т.е. тези 20% се дължат на лошо финансово управление. В рамките на периода 2007 - 2010 г. на практика общинските финанси намаляват с близо 1 млрд. лв., като нашите собствени приходи спаднаха с 200 - 250 млн. лв., а държавните трансфери намаляха с около 600 млн. лв.

През 2011 г. анализът на общинските финанси очерта няколко дефицита. На първо място, дефицитът в местни дейности, който е около 120-140 млн. лв., след това е дефицитът в капиталовите разходи - още около 100 млн. лв., и дефицитът по изпълнение на европроекти, където има още 370 млн. лв. Тук отварям една скоба по отношение на европейските средства - става въпрос за невъзможността ни да обезпечим вече сключени договори с мостово финансиране. Това все още не са реални дефицити, но са средства, които така или иначе трябва да обезпечим. Все пак работим по европейски проекти за 5 млрд. лв., а с водните цикли става още пo-проблемно да осигурим мостово финансиране, защото ако големите общини все пак имат шанс за допълнително финансиране например през банките, то за малките това е абсолютно невъзможно. И при положение че в Закона за общинския дълг имаме вече ограничение - (бел. ред. - за разходите по обслужване на задълженията да са 15% от собствените приходи на общините за предходната година), ситуацията е още по-сложна.

АБГР получи покана за членство в Европейското общество за икономическо развитие

Институтът за местно и регионално развитие ще участва в програма за сертифициране на специалисти в областта на териториалното икономическо развитие

Асоциацията на българските градове и региони получи покана за членство в Европейското общество за икономическо развитие. Поканата е от Институт „Формула Европа”, известен със своя проект за насърчаване на стратегическото управление на местно и регионално равнище. Целта на плана, разбработен от организацията е да бъдем създадено първото поколение сертифицирани специалисти по икономическо развитие. Програмата е ориентирана към европейските регионални и местни власти. Първата фаза от нея ще бъде проведена в Брюксел, в Регионалния център за експертиза „Северна - Южна Европа”. Впоследствие планът ще бъде осъществен в осем европейски държави: Словения, България, Белгия, Испания, Румъния, Италия, Австрия, Франция.

Обучение и дискусия за управление на риска

На 08. 05. 2012г. АБГР организира съвместно с ЕТ”Персонал Консулт- Г.Попов” и Института за местно и регионално развитие , обучение-дискусия на тема: „Управление на риска”. Лектор и консултант бе проф. д-р Нако Стефанов. Д-р Ганчо Попов, председател на „Персонал Консулт” и Ергин Емин- изп. директор на АБГР  откриха дискусията. В изказването си Ергин Емин наблегна вурху рисковете при осъществяването на европейски проекти, както и върху отноворността, което се поема от работния екип. Той сподели мнението, че рисковете трябва да се анализират с цел да се определи вероятността те да се сбъднат екипът своевременно да предоврати неблагоприятните последици. 
Основната презентация по време на обучението бе направена от проф. д-р Стефанов. Той направи общ преглед на понятието риск, и очерта възможностите за неговото управление

Асоциацията на българските градове и региони разширява своята дейност и търси нови посоки на развитие

­­На 27 и 28 април в Боровец се проведе 8-то отчетно-изборно събрание на АБГР

 

В общото събрание взеха участие 157 делегати -- кметове, съветници, представители на висщи училища, научни работници и общинари  от 28-те области на страната.
Отчетен доклад за свършеното през 2011 година изнесе нейният председател Найден Зеленогорски. Той се спря обстойно на четири акцента в дейността на Асоциацията -- съдействие на местната власт в решаването на ключови задачи, разщиряване на контактите с партньорски организации от страните, членки на ЕС, организиране на значими собствени инициативи, изработване на становища и участие в обсъждането на важни законопроекти. Докладчикът изтъкна основната кауза на организацията, свързана с децентрализацията, с установяването на второ ниво на местно самоуправление, укрепване на общините и постигане на висока степен на субсидиарност в управлението.

­ Той очерта основните перспективи през тази и идната година -- активна работа на новооткритото представителство на АБГР в Брюксел, старт и развитие на новата инициатива за публикуване на ежегоден доклад за състоянието на местното самоуправление у нас, акцетнт върху собствените печатни и електронни медии, както и  установяването на нови партньорства.

Страници

Партньори