СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

Потребителски вход

Трети обучителен семинар за конфликт на интереси, за югозападните общини

В общинска заседателна зала в Кюстендил се проведе обучителен семинар на тема ”Конфликтът на интереси в дейността на местното самоуправление и общинските администрации – правна характеристика и система за превенция”, в него се включиха около 50 души от администрацията на общината, председателя на Общински съвет Иван Андонов и общинския съветник от Коалиция „Кюстендил” Любомир Стойлков, както и представители на общините от Югозападна България, каза в изявление пред медии

Зеленият потенциaл на България


Експерти от Асоциация на българските градове и региони и от Институт за местно и регионално развитие, както и представители на компании лидери в устойчивото развитие се събраха на най-мащабния досега четвърти по ред зелен форум на сп. "Мениджър" под надслов "Зеленият потенциал на България. Технологии и иновации". Екофорумът включи три основни дискусионни панела за обсъждане зелените политики и иновациите в областта на нисковъглеродната икономика.

Трета среща Русия-Балканите

Изпълнителният директор на Асоциация на българските градове и региони и експерти на организацията взеха участие в третата традиционна среща на кметовете и бизнеса от Балканските страни и Русия, на тема: „Развитие на социалната сфера чрез привличане на известиции: практически решения“. Тя се проведе от 17 до 19 юни в к.к. Златни пясъци.

Втори обучителен семинар за местните власти

На 31 май и 1 юни Асоциация на българските градове и региони, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“, проведе втория семинар от поредицата обучителни семинари, във връзка с дейността на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, насочена към местното самоуправление и общинските администрации. Домакин на проявата беше община Монтана.

Финална конференция по проекта „Модерната администрация - гарант на модерното образование"

Добри практики в работата на служителите от направление „Образование" на Столична община и районите на София са откроени и събрани в брошура в рамките на проект „Модерната администрация - гарант на модерното образование". Резултатите от проекта, изпълняван от Столична община в партньорство с Областна администрация на София-град като бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, бяха отчетени на заключителна конференция в столицата. В работата на конференцията взеха участие заместник-кметът по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" на общината Тодор Чобанов, началникът на Регионалния инспекторат по образованието в София-град Ваня Кастрева, общинари, ангажирани с управлението на училищното и предучилищното образование от столицата и нейните 24 района и от други общини в страната.

Община Перник стартира проект по Оперативна програма „Административен капацитет”

                                         
Европейски съюз                                                                           Европейски социален фонд
                                                                                                        Инвестиции в хората

Във вторник, 28 май, от 11:00 в Залата на Община Перник се проведе пресконференция за оповестяване стартирането на проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Приоритетна ос: І „Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” с период за изпълнение от 16 месеца. Размерът на одобрената безвъзмездната помощ възлиза на 125 179 лева.

Настоящия проект е насочен към администрацията на община Перник, като се предвижда проектните дейности да обхванат всички нейни структури. Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на общинската администрация чрез подобряване на административния и организационен капацитет на община Перник.

ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ, СГРАДНОИНТЕГРИРАНИ ФОТОВОЛТАИЦИ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - горещите теми на Екофорума за Югоизточна Европа

От 29-ти до 31-ви май ще се проведе Екофорумът и изложбата за Югоизточна Европа. Изявата се организира от Виа Експо, с партньорството на Асоциация на българските градове и региони и редица други организации, сдружения и фирми. Форумът има няколко тематични акцента: енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни сгради, управление на отпадъци, рециклиране и асансьорни съоръжения.

Конфликтът на интереси в местното самоуправление и общинските администрации

На 26 и 27 април Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини /АБЧО/ и съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” проведе първият от серията обучителни семинари по дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, насочена към местното самоуправление и общинските администрации. Домакин на проявата беше община Каварна.

Замразяват данъците на софиянци до 2017

Данъците и таксите за софиянци няма да бъдат променяни в следващите 3 години. Това реши местният парламент, който прие прогнозния бюджет на столицата за период 2014 – 2016 година, предложен от екипа на кмета Йорданка Фандъкова. 

Такава прогноза се прави за първи път и е по изискване на финансовото министерство. Това обаче не означава, че ако се наложи, няма да има промяна в него, в това число и при налозите. 

Международен форум "Социални аспекти за планиране на териториалното развитие на градовете и регионите", Москва

На 19-20 декември 2012 година в Москва се проведе ІV Международен форум – „Мегаполисът: ХХІ век. Градът и децата” с основна тема "Социални аспекти за планиране на териториално развитие на градовете и регионите". Организатори на значимото събитие бяха Международната асоциация на големите градове и столиците на страните от ОНД (МАГ) и правителството на Москва.

Страници