Energy Efficiency & Renewable Energy EE & RE  Sofia  Smart Cities Sofia 2019

 

 

Анализ на реализиращите се и реализирани политики по ЕЕ в Община Рила

Препоръки за подобряване на Програмите за ЕЕ И ВЕИ - Община Рила

Проучване                   Методология

 

 

 

Изследване на ефективното прилагане на НМИМИС

Методология                      Методика

Ако останем само на повърхността на нещата, те не са прости, ако обаче погледнем в дълбочина, ще видим действителното, а то винаги е просто“

Конрад Аденауер  

 

 

 

български

  

   

 

СЛАВКОНСУЛТ
Тел.: 02/444 89 87

Тел.: 0887 12 89 87
Тел.: 0888 25 34 34

E-майл:
slavconsult@b-trust.org

 

КОНТАКТИ

 

 

 

Потребителски вход

Публикации

Заключителни събития по Оперативна програма "Добро управление"

В рамките на проект по ОП „ДУ", Повишаване на общото ниво на мрежова и информационна сигурност в общински администрации" - BG05SFOP001-2.025 ,  АБГР  организира и проведе две  „информационни събития за популяризиране на резултатите от изпълнението на дейност 1 „Изследване и мониторинг на ефективното прилагане на Наредбата за минималните изисквания за мр ежова и информационна сигурност (НМИМИС) от малки, средни и големи общини"  и 2 „Разработване на методика за оценка на риска и одит на общинско ниво, приложими съгласно Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност".  Информационните събития се проведоха на 29 и 30 юни в курорт  Белчински бани и на 27 и 28 юли в гр. Русе.

Фестивал на етносите, багрите и Котленския килим - Котел

Фестивалът на етносите, багрите и Котленския килим, който се проведе в град Котел в парк "Изворите" в края на месец юли, съчетава занаяти, изложби, демонстрации, ритуали, кулинарни изкуства, танци, музика и изложение на ръчно изтъкани Котленски килими, както и демонстрация на тъкане на прав стан и боядисване на вълна.

Заключителна конференция по проект за енергийна ефективност в община Рила

Българско училище за политика “Димитър Паница” и Асоциацията на българските градове и региони завършиха изпълнението на проект “Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“

Проведе се фест на енергийната ефективност в град Рила

Като част от проект „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“, Асоциация на българските градове и региони и Българско училище за политика „Димитър Паница“ организираха фест на енергийната ефективност, който се проведе на 23 юли. Събитието премина при голям интерес от гражданите на общината, които бяха осведомени за възможните форми за тяхното участие в създаването и реализацията на политиките по енергийна ефективност. Експертите по проекта отговориха на многобройните въпроси и раздадоха разнообразни информационни печатни материали.

Oбучение на служителите на Община Рила за включване на гражданите в процеса на вземане на решения в сферата на енергийната ефективност

Двадесет служители на община Рила преминаха двудневно обучение за включване на гражданите в процеса на вземане на решения в сферата на енергийната ефективност на местно ниво. Обучението по проект  „Повишаване на гражданското участие в местни политики и дейности по енергийната ефективност в община Рила“ се проведе от 21 до 22 юли в хотел Лион, Боровец. 

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ‘23 на АБГР

Асоциация на българските градове и региони“ връчи годишните си национални награди за 2023г.

Национална среща - Конференция

На 08 и 09 юни Асоциацията на българските градове и региони със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер“ организира и проведе годишната национална среща-конференция на тема: „Стратегически хоризонти пред Зеления пакт и дигиталната трансформация в България“. Събитието се проведе в Hotel Hyatt Regency Pravets Resort, гр. Правец.

Ролята на местните общности в енергийния преход

 

 

 

 

 

 

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Регионална конференция на АБГР

Асоциация на българските градове и региони/АБГР/ организира и проведе конференция на тема: ‘Стратегически хоризонти пред Зеления пакт и дигиталната трансформация в България’. В работата на форума се включиха районни кметове, зам.-кметове и секретари от София, кметовете на общини от София-област,техни експерти и професионалисти от бизнеса.

Обучение на експерти по ЕНО

На 26 април Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/ организира и проведе обучение на експерти от Общините Трявна, Дряново, Панагюрище и Костинброд „Ефективно използване на енергийните ресурси на общините и участие на гражданите”, в изпълнение на ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Страници

Партньори