Вие сте тук

Каталог » Архив
Публикации

Събития и факти - архив до 2012 г.

Материали от кръгла маса-семинар на тема "Финансиране на местната власт. Новият планов период 2014-2020 и предизвикателствата за дунавските общини”, проведен на 23-24 ноември 2012, хотел "Иванов", гр. Свищов

"Регионалните планове на Северозападен и Северен-централен район в контекста на Дунавската стратегия" - арх. Белин Моллов, международен консултант по местно самоуправление и регионално развитие.

 

Програма на кръглата маса-семинар "Финансиране на местната власт. Новият планов период 2014-2020 г. и предизвикалествата за дунавските общини"
22-24 ноемвни, Свищов
 

Децентрализация и активно гражданско участие - основата на местното самоуправление. Еврофондовете и новият планов период - арх. Белин Моллов, международен консултант по местно самоуправление и децентрализация.
 

Децентрализация и финансиране на местните власти   Александър Михайлов - консултант на Съвета на Европа по местно самоуправление и регионално развитие.

 

Материали от обучителен семинар на тема:"Междуетнически отношения в Р.България-разбирателство, сътрудничество и интеркултурен диалог", 01-03 юли 2011, х-л "Рила", к.к. Боровец

 

Програма

"Междуетнически отношения-включване, изключване и конфликт. Политики на идентичността" - Харалан Александров, НБУ

"Конфликти и управление на конфликти"- Иван Иванов, "Динамика консулт"

"В арабсия свят има развиваща се средна класа" - Надежда Нейнски, евродепутат от Европейската народна партия

"Да продължим по пътя на цивилизоването на отношенията" - Харалан Александров, НБУ

 

 

 

 

 

 • Материали от международна конференция на тема: "Възможности и перспективи за развитие на публично-частното партньорство (ПЧП)":

Приветствие на министър Петър Димитров към участниците в конференцията
Доклад на тема: "Публично-частното партньорство в средното образование"
Презентация на тема: "Публично-частно партньорство при защита на енергийната инфраструктура"
Презентация на тема: "Българската здравна реформа - продължение в светлината на публично-частното партньорство"
Презентация на тема: "Публично-частно партньорство в общините"
Стенографски протокол

 

 • По предложение на АБГР и със съдействието на ИМРР и ИПЧП беше изработен проект на наредба за Публично-частни партньорства (ПЧП) за всички общини в Р българия.

  Писмо

  Наредба

  Форми

  Схеми

 

 

 

Материали от кръгла маса на тема: "Структурните и Кохезионен фондове в подкрепа на общините в България", провела се на 30 март 2007 г. в гр.Велико Търново, х-л "Рачев хотел Болярски":
Програма
Презентация на тена: "Публично-частните партньорства като инструмент за усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС"

 

 

 

 

 • Материали от семинар на тема: "Политики за развитие на местното самоуправление в смесените региони на страната", проведен на 7 и 8 юли 2006 г. в с. Рибарица, х-л "Рибарица"
  Програма

 

 • Материали от семинари на тема: "Нови политики в местното самоуправление", проведени на 19 и 20 май 2006г. в гр. Хисар, хотел "Аугуста" и на 3 и 4 юни 2006г. в гр. Рибарица, хотел "Рибарица". Семинарите са организирани от "Асоциация на българските градове и региони" съвместно с фондация "Конрад Аденауер".