Вие сте тук

Каталог
Публикации

ПРОЕКТ „Обучения на тема „Презаселване“

На 30-31 март и 1 април Асоциацията на българските градове и региони, чрез експертизата на г-н Ергин Емин – председател на АБГР, организира обучителни семинари на тема „Презаселване“ по проект на Европейски институт, финансиран от ДМП на МВР по ФУМИ.

      Семинарите бяха насочени към местните органи на властта – общини, общински съветници, кметове на кметства и населени места. На тях присъстваха и директорите на училища и детски градини, като и социални работници, лекари, местен бизнес и местни неправителствени организации.

      Идеята на проекта е участниците в обученията да се запознаят с политиките на ЕС по „Презаселване“ с цел подобряване на административния капацитет на представителите на местните власти, които работят в тази област, за да получат необходимата информация за съществуващото законодателство и възможностите по отношение на презаселването.

Обучителните семинари се проведоха в общините Дряново, Бяла и Омуртаг.

От страна на ръководството в тези общини, участие в работата на семинарите взеха лично и кметовете на общините:

  • Община Дряново – г-н Трифон Панчев – кмет, г-н Ангел Ангелов – зам. кмет и г-н Тодор Георгиев - председател на ОС. 
  • Община Бяла – г-н Димитър Славов – кмет, г-н Мариан Антонов – председател на ОС.
  • Община Омуртаг – г-н Ешреф Ешрефов – кмет, г-н Юнал Османов – зам. кмет и г-н Мехмед Мехмедов – зам. кмет и г-жа Стела Атанасова – секретар на общината.

Присъствалите на събитията в трите общини представители на държавните институции, органите на местно самоуправление и работодателите, бяха подготвени да реагират адекватно при решаване на казуси, свързани с приема и оказването на помощ на бежанци. Бяха разяснени правните аспекти, правата и задълженията на различните страни при настаняване в жилища или социални заведения, осигуряване на работа и записване в общинските учебни заведения.

 

ЕКИП АБГР

 

Снимките са, както следва: общ. Дряново; Бяла, Рс; Омуртаг;