Вие сте тук

Каталог
Публикации

Община Панагюрище стартира проект АГЕНО

"Активни граждани за енергийно независими общини" - АГЕНО

На 16 февруари в сесийната зала на общината в Панагюрище, бе представен проектът „Активни граждани за енергийно независими общини“.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход. 

На събитието присъстваха кметът на Община Панагюрище Никола Белишки, председателят на АБГР Ергин Емин, председателят на БЕМФ Иван Хиновски, Изпълнителният директор на ИПУРИ Цвета Димитрова, ръководителят на проекта Ралица Маринова, служители от Общинска администрация – Панагюрище, граждани, представители на местни медии. 

Проектът стартира изпълнението си с провеждане на изследвания за оценка готовността на гражданите за участие в Зеления преход. 

 

Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/. 

Партньори:

„Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/; 

„Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/; 

B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия. 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

 

Проектът ще се реализира в периода 01.11.2021 – 30.04.2024 г. 

Със съкращения от в-к “Време”. 

 

Видео от събитието: https://youtube.com/watch?v=vCQJ2k-NYXs