Вие сте тук

Каталог
Публикации

Бургас кандидат за „Европейска младежка столица 2025“

Бургас кандидатства за „Европейска младежка столица 2025“В България титлата е била присъждана еднократно на град Варна през 2017 година

Общинският съвет в Бургас одобри с пълно единодушие предложението на кмета Димитър Николов морският град да кандидатства за титла „Европейска младежка столица 2025“. 46 от присъстващите местни парламентаристи дадоха своя вот „за“.

В докладната е записано, че европейска младежка столица е инициатива на Европейски младежки форум – титла, която ежегодно се присъжда на европейски град, подготвен с необходимите инфраструктура, практика и визия с цел овластяването на младите граждани, ангажирането им в дневния ред за развитие на общността, и най-вече, заздравяването връзките между отделните партньори в младежката екосистема. Инициативата се реализира от 2009 година насам, като основите ѝ са положени в Ротердам (Кралство Нидерландия). В България, титлата е била присъждана еднократно на град Варна през 2017 година.

Всяка година, чрез множество и най-разнообразни проекти, фокусирани върху младежките нагласи и потребности спрямо културния, спортния, социалния, политически и икономически живот и развитие, се обогатява дневният ред на европейската младежка общност. Поток от адвокати на интегритета на Европа, активисти, експерти и обучители, популярни политически лица с открояващ се акцент върху формалното и неформално образование на гражданите в младежка възраст, концентрират добрите практики в една географска точка. Стремежът ни е през 2025 година, независимо от предизвикателствата на съвремието, на база силните и целенасочени политики на Община Бургас в сферите на образованието и овластяването на бургаската младеж да спечелим титлата и да приветстваме и разгърнем този огромен потенциал в Бургас.

В тази връзка Община Бургас подготвя кандидатурата си за „Европейска младежка столица 2025 г.“. В бюджета на отдел „Превенции и младежки политики“ при Община Бургас, предвид условията за кандидатстване, ще се заложи необходимият финансов ресурс за заплащането на таксите в размер на €1000 (хиляда евро).

Целите, които си поставя Бургас, ако бъде избран за „Европейска столица на младежта 2025 г.“, са следните:

  • Укрепване на младежкото участие в местното управление;
  • Интегриране на целенасочена младежка програма в собствените събития на града;
  • Подобряване на психичното здраве и щастието на младите хора в града;
  • Организиране на международни конференции, срещи и обмени под флага на Бургас – Европейска младежка столица 2025;
  • Използване на спорта, за да се достигне до младите хора и маргинализираните групи в градския живот;
  • Изграждане на младежки пространства;
  • Създаване на условия за програма Бургас – Европейска младежка столица 2025, създадена съвместно от млади хора и въз основа на техните потребности;
  • Овластяване на младежите в неравностойно положение;
  • Укрепване на доброволчески инициативи.

със съкращание от /flagman.bg/