Вие сте тук

Каталог
Публикации

АБГР с меморандум за сътрудничество с УАСГ

Председателят на УС на Асоциацията на българските градове и региони г-н Ергин Емин и ректорът на университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), проф. д-р инж. Иван Марков, подписаха меморандум за сътрудничество.

Като знак за сътрудничеството между институциите, ректорът на УАСГ получи плакет от УС на АБГР.

Гости на подписването от страна на асоциацията присъстваха г-н Евтим Евтимов – с-р на УС, г-жа Велина Белева – п-л на Експертния съвет към АБГР и г-жица Златна – Валентина Бояджиева, административен секретар. На събитието присъства и зам-ректора проф. д-р инж. Славейко Господинов, който отговаря за учебната дейсност, качеството и акредитацията, и който по силата на подписания меморандум е представител и изпълнител от страна на УАСГ.

Двете институции ще работят координирано за осъществяването на активен диалог с държавната власт, гражданите, национални и международни организации по въпроси от взаимен интерес и съвместно ще търсят решения на общи проблеми. Важен акцент в бъдещото сътрудничество е ефективното интегриране на политиките за устойчивост в процесите на развитие на регионите.

Меморандум за сътрудничество

Екип АБГР