Вие сте тук

Каталог
Публикации

Здравко Димитров: Хиляди се преселват в Пловдив заради високото качество на живот

В Плана за интегрирано развитие на общината сме поставили три важни акцента – довършване на околовръстния път, реализация на проекта за чиста питейна вода и изграждане на градска железница, казва кметът.

Имаме амбиция в този мандат да отворят врати две нови училища, в момента се строят или обновяват 11 детски заведения

- Г-н Димитров, кой според вас е най-големият проблем на Пловдив, който не търпи отлагане и в момента сте се заловили да го решавате?

 

- Проблемите на голям град като Пловдив са много и няма как да бъде друго. Той се развива, привлича нови хора и бизнес. Презастрояването, трафикът, уличната инфраструктура, недостигът на места в детските градини са част от тези проблеми. 

Но има и такива, на които не е обръщано достатъчно внимание и ни се сервират като “горещ картоф” от началото на мандата.

Това са презастрояването, изчерпаните сметища, качеството на атмосферния въздух. Продължаваме дa изпълняваме Програма за подобряване качеството на въздуха и създаваме
обществен съвет, в който ще поканим представители на бизнеса и неправителствените организации, за да търсим заедно решения.

Подобна задача не е по силите на една институция и един екип, трябва да участват всички граждани. Като всеки осъзнае своята отговорност и даде своя принос.

- Как може да стане това?

- Хората трябва да слязат от личните си автомобили, тези, които се топлят с дърва и въглища, да сменят старите си печки и като спре паленето на стърнища и стари гуми. Пловдив е доказал, че може да се обединява около общи каузи и да постига успехи.

Дейностите, описани в Плана за действие до 2023 г., не изчерпват в пълна степен въздействието и ефекта върху подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината. Същите следва да се разглеждат като част от всички останали дейности, имащи отношение към опазване на околната среда.

- Ако сега трябва да се кандидатирате отново за кмет, бихте ли го направили и ако отговорът е да, защо?

- Да. Бих се кандидатирал отново, защото обичам Пловдив и вярвам, че имам какво да дам на града. Този пост не е лек, но дава възможност да решаваш проблемите на хората, да сбъдваш мечтите им. В същото време си давам сметка, че моят мандат съвпадна с една безпрецедентна световна здравна криза, последвана от вътрешнополитическа криза, която да се надяваме, че ще приключи с изборите на 14 ноември.

- Какво ви донесе кметският пост в личен план?

- Възможност да работя за любимия си Пловдив. Управлението е огромна отговорност и изисква отдаденост. Разбира се, че е съпроводено със солидно количество стрес и липса на лично време.

- В средата на мандата сте. Кое бихте откроили като ваше постижение и какво предстои?

- Започнахме изпълнението на редица проекти, които бяха подготвени от предходните управления на града, защото от идеята до осигуряването на средства и реализацията минават години, няколко мандата, особено за големите проекти.

Такъв е проектът за Водния цикъл, който е на обща стойност 120 млн. лв. Той включва изграждане на нова пречиствателната станция и подмяна на 12 км тръби в район “Северен”, обновяване на 40 улици и прилежащите към тях тротоари.

Други близо 80 млн. лв. ще се инвестират от държавата и ВиК-Пловдив, в Южния обходен колектор на града. Стартирахме и сериозни проекти по ОП “Региони в растеж” на обща стойност 38 млн. лв., които бяха поставени в риск, но ние ги спасихме.

Вече имаме сключени договори с оперативната програма и е стартирала работата по тях.
Обектите са свързани с подобряване на градската инфраструктура, изграждане и обновяване на детски градини, саниране на блокове и изграждане на 74 социални жилища.

- Едно знаково място в Пловдив - Небет тепе, където животът се е зародил преди 7000 години, трябва да стане новата визитна картичка на града. Докъде стигна реализацията му?

- Това е един много важен проект, финансиран по ОП “Региони в растеж”, който дълго време не успяваше да бъде осъществен. Той е на стойност 8 млн. лв. и включвa социализация на aнтичния кoмплeкc “Изтoчнa пopтa нa “Филипoпoл” и “Heбeт тeпe”.

Той ще помогне за съхраняването и експонирането на една от най-древните части на Пловдив и ще имаме още една чудесна атракция, която ще привлича туристите. Работи се по него и предстои да стартира.

- Ще успеете ли в срок да завършите пробива “Модър - Царевец”, чието строителство започна на 7 януари 2021 г.?

- Това е обект от огромна важност. Много години се говореше за него, но така и не започваше. Стартът му бе даден от нас. И в момента ударно се работи. Реализацията му е свързана със затваряне на вътрешния ринг на града и подобряване на трафика, преодоляване на задръстванията и повишаване качеството на въздуха.

Този подлез ще бъде директна връзка между район “Западен” и “Южен”. По график трябва да приключи в края на 2023 г., но изпълнителят обещава това да стане година по-рано. Усилено изграждаме и нови детски градини и ясли. Имаме амбиция в мандата да отворят врати две нови училища и да решим проблема с местата в яслите. В момента се строят или обновяват 11 детски заведения, като целта ни е до края на мандата да открием поне 1000 нови места.

- Мандатът е кратък, но всеки кмет би трябвало да планира напред. Какъв е вашият хоризонт?

- Гледаме в следващите 10-20 години. Преработихме проекта за нов Общ устройствен план, който дава рамката за развитие на града за четвърт век напред.

Приключваме изработка на Плана за интегрирано развитие на общината, който обхваща периода до 2027 г. Този документ ще ни позволи да търсим финансиране от програмите на ЕС и други финансови инструменти.

В него сме поставили три много важни акцента – довършване на околовръстното шосе на Пловдив с цел разтоварване на трафика, реализация на проекта за снабдяване на града с чиста питейна вода от яз. “Въча” и изграждане на градската железница (S-бан), която е предвидена и в Общия устройствен план.

- Факт е, че Пловдив се задъхва от тежкия трафик. Какво прави общината, за да реши този голям проблем?

- До момента общината не е разполагала с план за устойчива градска мобилност. Ние го правим. Той ще ни даде един по-ефективен начин за решаване на транспортните
проблеми с цел намаляване на неблагоприятното въздействие на трафика върху околната среда. Този план ще ни помогне също да подобрим достъпността до инфраструктурата и услугите за всички – включително пешеходци, велосипедисти, за хората с увеждания, ще насърчи здравословните начини на придвижване и използването на градския транспорт вместо личните автомобили.

Във връзка с намаляване на вредните емисии и подобряване на качеството на въздуха разработихме проект за създаване на общинско дружество за Екологичен градски транспорт, в това число надграждане на системата за управление и контрол на транспорта и трафика и модернизиране на електронната системата за таксуване на пътници в градския транспорт.

- Повече от 10 г. река Марица не е почиствана и в момента е обрасла. Предупреждавате за опасност от наводнение. Какво правите в тази насока?

- Подготвяме проект, защото в момента има сериозен риск от наводнения при високи води.

Необходимо е да се премахне растителността и наносите и да се ремонтират подпорните стени
Предстои обявяване на обществена поръчка, а докато тя стартира, ще вкараме екипи на “Градини и паркове” да премахнат част от храстите.

- Управлявате Пловдив в условия на политическа, икономическа и здравна криза. Местната власт лесно ли контактува с централната?

- Политическата нестабилност и липсата на редовно правителство изправят местната власт пред изключително много изпитания. Големи са въпросителните как тези кризи ще се отразят на бизнеса и производството. Дали ще могат да бъдат запазени работните места, как ще се отразят на доходите на хората.

Знаете, че служебният кабинет е с ограничени правомощия и трудно може да взема решения, свързани с бюджета за догодина, с ускоряване на преговорния процес по оперативните програми. Изправени сме пред безпрецедентна криза с цената на електрическата енергия, придружена с разгаряща се 4-а вълна на COVID епидемията.
Необходимо е да има постоянно правителство и работещ парламент.
Надявам се това да стане след изборите, защото някой трябва да се справи с предизвикателството на постоянно растящите цени на тока и на основните храни и услуги. Всичко това ще рефлектира в местната власт, защото тя е най-близо до хората.

Мислим сериозно как тези фактори ще се отразят на изпълнението на този бюджет и каква да бъде стратегията ни при подготовката на следващия.

- Какви конкретни искания сте поставили пред сегашното правителство и каква е реакцията от негова страна?

- Не сме спирали да сме в контакт с министерствата от началото на първия служебен кабинет. Наскоро имахме среща с министъра на културата проф. Велислав Минеков. Връчихме му разрешителното за строеж и ремонт на сградата на концертна зала. Той пое ангажимент да бъдат предвидени средства за този дългоочакван ремонт в държавния бюджет за 2022 г.  

Обединихме се около това, че е крайно наложително да бъде намерен нов дом на Пловдивската опера и да бъде одобрена концепцията за реконструкцията на сградите в
Тютюневия град. Друг належащ проект, с който общината не може да се справи сама, е изграждането на нов плувен басейн.

С МОСВ работим по спешната рекултивация на запълнените клетки на завода в Шишманци и депото в Цалапица и реализирането на нови такива. Предвиждаме и изграждането на нова сепарираща линия в екологичния завод, за да може да обработва 270 хил. тона отпадъци годишно, тъй като в момента капацитетът е ограничен до 125 хил. тона. С новата инвестиция общината ще отговори на предизвикателството пред разрастващия се Пловдив, който генерира все повече отпадъци.

- Според вас Пловдив непрекъснато се увеличава, но междинните данни от преброяването сочат, че градът намалява, защото повече пловдивчани заминават за чужбина, отколкото хора, които идват и се заселват тук. Каква е истината?

- Не мога да се съглася с това твърдение. Всеки, който живее в Пловдив, го усеща – градът е жив, пълен с млади хора и деца. Пловдив расте изключително бързо заради добрите възможности за работа и високото качество на живот. Имаме голяма динамика на нови инвестиции не само в индустриалните зони, но и в сектора на бизнес услугите и туризма.

Според официалните данни близо 7500 са новозаселилите се регистрирани жители през 2019 г.
Реално, разбира се, са в пъти повече, защото много от тях не се регистрират.

Хора от цялата страна, включително много софиянци идват да живеят и работят тук. Общността на чужденците, установили се трайно в Пловдив, достигна 20 хил. души и постоянно нараства. Очаквам тази тенденция да продължи.

- Как извънредната ситуация се отразява върху икономиката и общинските финанси?

- Разходите за издръжка на общината сериозно нарастват вследствие на повишаването на електроенергията и допълнителните мероприятия, свързани с противодействие на COVID-19.

Налага се да доплащаме за храна на детските градини за последното тримесечие. От друга страна, имаме неизпълнение на неданъчните приходи от близо 35% към края на септември заради антикризисните мерки, като освободихме от такса обекти, които не можеха да изпълняват търговска дейност заради ограниченията, наложени от Министерството на здравеопазването.

При тези обстоятелства се налага да балансираме между неотложните нужди и важните проекти за града.

- Кризата няма ли да попречи да реализирате проектите, които бяхте набелязали?

- Няма как кризата да не окаже влияние върху дейността на общината, вероятно част от проектите ще се случат с по-бавни темпове, но ще бъдат финализирани.

- Заместникът ви Пламен Райчев казва, че Пловдив е строителна площадка. На хората им писна от задръствания заради разкопани улици. Не може ли по-бързо да се строи?

- И на мен ми се иска ремонтите да се случват по-бързо. Всеки ден минавам по трасетата, които се ремонтират. Не ми е приятно да чакам 15 минути на светофар, но осъзнавам, че няма как да има добра инфраструктура, без да я ремонтираме, и да гарантираме качество, без да спазим технологичните срокове.

В ежедневна връзка сме с фирмите изпълнители и се опитваме максимално да ускорим процесите, но има технически и метеорологични фактори, на които няма как да влияем.
Многократно съм се извинявал на гражданите за причиненото неудобство, използвам случая да го направя отново и ще ги помоля за търпение.

- Кога реално започвате да харчите 40-милионния заем и в какъв срок ще бъдат реализирани обектите по него?

- От следващия месец предстои да започнем да разплащаме разходи по пробива “Модър–Царевец”, който е вече в напреднала работна фаза.

Останалите проекти от заема трябва да бъдат реализирани до края на 2024 г. Много е важно и гражданите на Пловдив да знаят, че това беше едно много добро решение за града, защото лихвите по този заем вече са стопени от инфлацията.

Това е причината искрено да съжалявам, че общинските съветници не приеха първоначалното предложение на администрацията да бъде изтеглен по-голям кредит, който да помогне за решаването на повечето големи проблеми на града.

Със съкращение от 24chasa.bg