Вие сте тук

Каталог
Публикации

12 октомври - Денят на българската община

На 12 октомври се отбелязва Денят на българската община. Във връзка с празника УС и КС на Асоциацията на българските градове и региони поздравява всички кметове, зам.- кметове, ръководители и служители на общините на Р. България. Прикрепяме и поздравителен адрес от нашия партньор, Университета за национално и свтовно стопанство.

 На тази дата през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”,  който регламентира устройството и  дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното  самоуправление  в  България, делегатите  на Общото  събрание  на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. Оттогава за Деня на общината – 12 октомври, всяка година в България се организират различни по мащаб местни и национални инициативи. Целта е популяризиране дейността на местната власт, постигане по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

 

 

 

 

 

 

„                                                                                    ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

   Уважаеми г-н Емин,

   В Европейската седмица на регионите и градовете екипът на катедра „Регионално развитие“ при Университета за национално и световно стопанство сърдечно Ви поздравява с Деня на българската община, 12 октомври, вече признат и като професионален празник на всички, работещи за местното самоуправление и регионалната политика на България!

   Българските региони за планиране получават чрез Вас нужната подкрепа да се изправят пред предизвикателствата на интелигентното градско развитие, устойчивото възстановяване и дигиталния преход, с фокус към регионалното управление.

   Високо ценим нашата съвместна дейност и Ви уверяваме, че в наше лице имате мотивиран партньор в работата за българските общини и региони!

   Пожелаваме Ви и в бъдеще да запазите своето лидерско място, като балансирате с доказан професионализъм регионалните, националните и европейските политики!

            Бъдете здрави и успешни в своята мисия! Честит празник!

                                                                                                                                           Доц. д-р Георги Николов,

                                                                                                                           Ръководител катедра „Регионално Развитие“ „