Вие сте тук

Каталог
Публикации

Партньорство за интеграция на местно ниво

На 8 и 9 юни в град Пловдив, Ергин Емин, председател УС на АБГР и Георги Петров, координатор на Южен-Централен район, участваха в информационна среща за експерти от общини на тема; „ Партньорство за интеграция на бежанците на местно ниво“

Срещата бе организирана от Български съвет за бежанци и мигранти, Мултикулти колектив, Асоциация за развитие на София, в партньорство с Върховния комисарият  на ООН за бежанците (ВКБООН).

Встъпление към участниците направи Нарасимха Ра, представител на ВКБООН.

Основните теми на срещата бяха представени от Кина Събева, председател на Български съвет за бежанци и мигранти.Те бяха: „Интеграцията на бежанците в политиката на ЕС и България“ и „ Опит и възможности за взаимодействие и партньорство между общините и НПО за интеграция“.

Емилия Братанова ван Хартен от ВКБООН  представи добрите практики в интеграцията на бежанците и ролята на националните и местните власти.

Снежина Гъбова се спря подробно на развитието на политиката на Столична община: „Развитието на политиката на столична община в сферата на миграцията и партньорство с асоциацията за развитие на София за интеграция“

Срещата на 9 и 10 прерасна в „Лаборатория за сътрудничество“ със заглавие „Повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество за приобщаване на бежанци и мигранти“.

Програма 08/9.06.2021                                                                 Програма 09/20.06.2021