Вие сте тук

Каталог
Публикации

КПУКИ – V-та годишна среща

На 15 октомври ръководството на АБГР участва в дискусията, организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. За пета поредна година се организира традиционна среща - дискусия на всички органи, прилагащи Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Форумът бе на тема: „Превенцията на конфликта на интереси - предизвикателства, форми и резултати“ и се проведе в „София Хотел Балкан“.

Форумът се утвърди като полезна инициатива, на която участват народни представители, съдии от Върховния административен съд, представители на органите на съда, прокуратурата, Инспекторати на министерства, неправителствени организации и научните среди.

„Предотвратяване на конфликта на интереси – възможности и перспективи“ - Паскал Бояджийски, член на КПУКИ

„Превенцията на конфликта на интереси – предизвикателства, форми, резултати“ - - Николай Николов, вр.и.д. председател на КПУКИ

“Конфликт на интереси. Понятие. Обща характеристика“ - Николай Николов, вр.и.д. председател на КПУКИ