Основната цел на този проект е създаване на дълготрайни връзки между децата от София и Истанбул. Работата с младежите от двете страни ще бъде насочена към преодоляване на недоверието и премахване на бариерите при общуването между представители на две различни култури. При реализацията на проекта, предвиждащ съвместно съжителство, провеждане на спортни събития и посещение на културни и исторически обекти ще се създаде детска международна общонст, с добри перспективи за развитие на младите хора от двата съседни народа, с оглед на предстоящото приемане на България в ЕС и преговорния процес между Турция и ЕС.