ПОКАНА  

на Социалноинвестиционния фонд  

към общините-членки на АБГР*

На основание чл. 16, ал. 1 от Наредба №11 от 14.10.2003г., за условията и реда за финансиране на проектите и дейностите на Социалноинвестиционния фонд (СИФ), и заповед № 96/ 17.10.2006 г. На изпълнителния директор на Социалноинвестиционния фонд, се открива процедура за финансиране на проекти за развитие на общинска инфраструктура през 2007 г., при следните условия:

*Асоциацията на българските градове и региони и Институтът за местно и регионално развитие са готови да консултират всеки един проект и да спомогнат за изготвянето му.