Актуална информация

 

 

 

 

 

 

Страницата

е изработена по поръчка на АБГР от SWAT

 

 

 

на българските градове и региони

 

Обединява

структури с общи или близки проблеми при формирането на публични политики.

Тя стъпва на двата основни стълба на демократичното развитие - градовете и регионите.

Дейността на Асоциацията е насочена към развитието на местното самоуправление в градовете и регионалната политика в България на основата на европейските ценности.

Обединяването на градовете и регионите в асоциация разкрива широки възможности за разгръщане на партньорства на национално, трансгранично и европейско ниво.

 

Дейността на Асоциацията

ще благоприятства въвеждането на второ ниво на самоуправление в България на равнището на регионите за планиране, които по своя размер и концентрация на ресурси отговарят на европейските стандарти за участие на поднационални структури при разпределянето и потребяването на европейските фондове.

 

Членовете

на Асоциацията са физически и юридически лица, осъществяващи дейността си в сферата на градското местно самоуправление и администрация и регионалната политика.

Представители на населените места са кметове им, а представители на регионално равнище са председателите на регионалните асоциации.

 

Принципите

на които се основава дейността на Асоциацията, са:

  • Доброволност
  • Равнопоставеност
  • Партньорство
  • Отговорност
  • Законосъобразност

 

 

 

 

Полезни връзки

 

 

 
 

Партньорите ни